Đào tạo

“Đào tạo Phân tích kỹ thuật “lần thứ hai cho nhà đầu tư tại Hà Nội

09/09/2018 11:47:00 AM 1.508 lượt xem
Tiếp nối thành công của chương trình đào tạo Phân tích kỹ thuật lần thứ nhất, ngày 8/9/2018 vừa qua, chương trình “Đào tạo Phân tích kỹ thuật “(Technical Analysis Traing) do Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tổ chức tại TP Hà Nội đã thu hút đông đảo các Nhà đầu tư tham dự.
KHÁM PHÁ NGAY

KBSV “Đào tạo Phân tích kỹ thuật“ cho nhà đầu tư tại TP Hà Nội

12/08/2018 02:16:00 PM 1.449 lượt xem
Tiếp nối thành công của chương trình đào tạo Phân tích kỹ thuật lần thứ nhất, vào ngày ngày 8/9/2018, chương trình, Trung tâm Chăm sóc khách hàng – KBSV sẽ tổ chức “Đào tạo Phân tích kỹ thuật“ (Technical Analysis Traing) cho các nhà đầu tư……
KHÁM PHÁ NGAY