Báo cáo chuyên đề

Triển vọng nâng hạng thị trường trong kỳ Review MSCI 06/2019

18/03/2019 89 lượt xem
Nhìn chung, khả năng Việt Nam được MSCI đưa vào review list trong kỳ đánh giá tháng 6/2019 là khá thấp. Tuy nhiên việc này đã được các quỹ đầu tư dự báo từ trước và kết quả thực tế sẽ không gây ra tác động quá tiêu cực đến biến động thị trường, mặc dù tâm lý NĐT trong nước có thể chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn. Đây được đánh giá vẫn là yếu tố tạo kỳ vọng cho thị trường trong trung/dài hạn khi mà triển vọng nâng hạng của TTCK Việt Nam vẫn được đánh giá cao.

Bức tranh Tỷ giá

12/11/2018 44 lượt xem
Điểm nhấn: VND đã mất giá khoảng 2.7% trong 10 tháng đầu năm, tuy nhiên tiền Đồng vẫn được đánh giá là ổn định so với các đồng tiền khác trong khu vực./ Triển vọng: VND vẫn được dự báo là ổn định cho đến cuối năm 2018. Tuy nhiên, nhiều khả năng SBV sẽ tiếp tục điều chỉnh phá giá VND trong Quý 1 2019