Dịch vụ chứng khoán

Bộ phận Nghiệp vụ của KBSV cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản và quản lý tài khoản, lưu ký chứng khoán, Ủy thác đấu giá và Quản lý số cổ đông nhằm hỗ trợ các hoạt động giao dịch của khách hàng. Bộ phận này được xây dựng dựa trên khả năng đáp ứng, thích nghi và tiếp cận các kinh nghiệm thực tế, đảm bảo có những giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến giao dịch.
Hãy tận dụng lợi thế của dịch vụ có tính bảo mật đạt tiêu chuẩn quốc tế của KBSV để đảm bảo rằng các khoản đầu tư của quý khách hàng được quản lý một cách hiệu quả và an toàn, tài khoản của quý khách hàng được chăm sóc một cách tốt nhất.
  • Lưu ký chứng khoán
  • Ủy thác đấu giá
  • Quản lý sổ cổ đông