Hướng dẫn sử dụng KB-OTP

Hướng dẫn sử dụng KB-OTP chi tiết
1. Sau khi tôi đăng ký KB-OTP thì tôi có thể sử dụng mã xác thực KB-OTP trên các kênh nào?

Hiện tại, Quý khách có thể sử dụng mã xác thực KB-OTP trên kênh giao dịch trực tuyến KB-Trade, KB-TradeDS, KB-able và trên ứng dụng KB-Mobile, KB-MoblieDS, M-able

 

 

2. Nếu tôi xóa app KB-Mobile và cài đặt lại thì tôi có cần đăng ký lại KB-OTP không?
Nếu khách hàng xóa app và cài đặt lại thì danh sách tài khoản KB-OTP của quý khách cũng sẽ bị xóa. Khi đăng nhập lại vào KB-Mobile, vui lòng nhấn nút “Hủy KB-OTP” tại màn hình xác thực để hủy sử dụng KB-OTP. Sau khi hủy, tài khoản của khách hàng quay lại phương thức xác thực cũ. Khách hàng đăng nhập lại vào tài khoản bằng SMS OTP/PIN và thực hiện Đăng ký KB-OTP để tiếp tục sử dụng.

3. Nếu tôi quên mật khẩu KB-OTP và thực hiện cài đặt lại theo hướng dẫn thì tôi có cần đăng ký lại KB-OTP hay không?
Để tối ưu bảo mật cho tài khoản của Quý khách, khi Quý khách thực hiện cài đặt lại mật khẩu KB-OTP thì tất cả các tài khoản trong Danh sách KB-OTP sẽ bị xóa. Vì vậy, khi Quý khách đăng nhập lại vào KB-Mobile, vui lòng nhấn nút “Hủy KB-OTP” tại màn hình xác thực để hủy sử dụng KB-OTP. Sau khi hủy, tài khoản của khách hàng quay lại phương thức xác thực cũ. Khách hàng đăng nhập lại vào tài khoản bằng SMS OTP/PIN và thực hiện Đăng ký KB-OTP để tiếp tục sử dụng dịch vụ.
4. Nếu tôi đã đăng ký KB-OTP trên KB-Mobile nhưng không thực hiện đồng bộ phương thức xác thực trên kênh giao dịch KB-MobileDS/ KB-TradeDS thì sao?
Tài khoản giao dịch phái sinh của Quý khách vẫn sẽ giữ hình thức xác thực cũ là SMS OTP/PIN. Quý khách vẫn có thể giao dịch phái sinh bình thường.