Phân phối chứng chỉ tiền gửi

KBSV thực hiện phân phối Chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín tại Việt Nam tới các cá nhân và tổ chức Việt Nam và Hàn Quốc với mục tiêu an toàn và tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng.