Tin ưu đãi

KBSV Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

03/05/2024 03:37:28 PM 339 lượt xem
Ngày 29/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2024 tại Trụ sở chính – Hà Nội. Tham dự Đại hội có ông Jeon Mun Cheol – Tổng Giám đốc Công ty và Ông Choi Yunsun - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty và cổ đông của KBSV, với số cổ phần là 299.596.020, tương đương với 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết

Ứng dụng KB Buddy giành giải thưởng của Global Banking And Finance Review

12/04/2024 05:25:20 PM 217 lượt xem
Tháng 3/2024, chứng khoán KB Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng “Best Mobile Trading Platform Vietnam 2024 - Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam” cho ứng dụng KB Buddy từ tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF).

TB Sự cố gián đoạn kết nối với HOSE

06/03/2024 02:24:47 PM 669 lượt xem