Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 24/06/2021

24/06/2021
HĐTL diễn biến giằng co theo thị trường cơ sở

Bản tin chứng khoán 23/06/2021

24/06/2021
Khuyến nghị tập trung vào việc quản lý tỷ trọng ở mức vừa phải và ưu tiên cho các vị thế ngắn hạn. Việc giảm 1 phần tỷ trọng có thể được cân nhắc trong trường hợp chỉ số tiếp tục đi lên nhưng thanh khoản sụt giảm.

Bản tin chứng khoán 22/06/2021

22/06/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm trước thông tin thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng thông suốt, dồi dào - NĐT được khuyến nghị tập trung vào việc quản lý tỷ trọng ở mức vừa phải và ưu tiên cho các vị thế ngắn hạn.

Bản tin chứng khoán 21/06/2021

21/06/2021
TTCK Việt Nam giảm điểm, tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán châu Á khi nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự báo/NĐT được khuyến nghị tập trung vào việc quản lý tỷ trọng ở mức vừa phải và ưu tiên cho các vị thế ngắn hạn. Việc giảm 1 phần tỷ trọng có thể được cân nhắc trong trường hợp chỉ số tiếp tục đi lên nhưng thanh khoản sụt giảm

Bản tin chứng khoán 18/06/2021

18/06/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm khi khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh trong ngày ETFs cơ cấu danh mục/NĐT được khuyến nghị tập trung vào việc quản lý tỷ trọng ở mức vừa phải và ưu tiên cho các vị thế ngắn hạn. Việc giảm 1 phần tỷ trọng có thể được cân nhắc trong trường hợp chỉ số tiếp tục đi lên nhưng thanh khoản sụt giảm

Bản tin chứng khoán 17/06/2021

17/06/2021
Khuyến nghị ưu tiên tập trung vào việc quản lý và cân bằng tỷ trọng nắm giữ, việc giảm tỷ trọng xuống mức thấp chỉ cần thiết nếu xuất hiện phiên phân phối như đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 16/06/2021

16/06/2021
Khuyến nghị ưu tiên tập trung vào việc quản lý và cân bằng tỷ trọng nắm giữ, việc giảm tỷ trọng xuống mức thấp chỉ cần thiết nếu xuất hiện phiên phân phối như đã đề cập

Bản tin chứng khoán 15/06/2021

15/06/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm, tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu lạc quan về cuộc họp chính sách của FED đang diễn ra/NĐT được khuyến nghị ưu tiên tập trung vào việc quản lý và cân bằng lại tỷ trọng nắm giữ

Bản tin chứng khoán 14/06/2021

14/06/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm, tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới trước kỳ vọng FED sẽ tiếp tục phát đi tín hiệu về việc duy trì chính sách tiền tệ ôn hoà hiện tại, cho đến khi các số liệu phản ánh sự cải thiện dài hạn trên thị trường lao động/NĐT được khuyến nghị ưu tiên tập trung cho các vị thế ngắn hạn, bán trading 1 phần, cân bằng lại tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng cản trên

Bản tin chứng khoán 11/06/2021

11/06/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm, tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới. NĐT được khuyến nghị tiếp tục ưu tiên tập trung cho các vị thế ngắn hạn, bán trading 1 phần, cân bằng lại tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng cản trên.