Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 23/05/2022

23/05/2022
TTCK Việt Nam giảm điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đã đề cập đối với các cổ phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 20/05/2022

23/05/2022
TTCK giảm điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đã đề cập đối với các cổ phiếu mục tiêu

Bản tin chứng khoán 19/05/2022

19/05/2022
VN-Index đóng cửa tăng điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đã đề cập đối với các cổ phiếu mục tiêu

Bản tin chứng khoán 18/05/2022

18/05/2022
TTCK tăng điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đối với các cố phiếu mục tiêu

Bản tin chứng khoán 17/05/2022

17/05/2022
TTCK tăng điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đối với các cố phiếu mục tiêu

Bản tin chứng khoán 16/05/2022

16/05/2022
TTCK Việt Nam giảm điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đối với các cố phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 13/05/2022

13/05/2022
TTCK giảm điểm/Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đối với các cố phiếu mục tiêu

Bản tin chứng khoán 12/05/2022

12/05/2022
TTCK giảm điểm/ TTCK Việt Nam giảm điểm, tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 8.3% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn dự báo 8.1%

Bản tin chứng khoán 11/05/2022

11/05/2022
TTCK tăng điểm/ Nhà đầu tư được khuyến nghị nâng dần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn tại vùng hỗ trợ nhưng cần khống chế tỷ trọng ở mức vừa phải, tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro

Bản tin chứng khoán 10/05/2022

10/05/2022
TTCK tăng điểm/ Nhà đầu tư được khuyến nghị nâng dần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn tại vùng hỗ trợ những cần khống chế tỷ trọng ở mức vừa phải, tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro