Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 06/12/2021

06/12/2021
TTCK giảm điểm/NĐT được khuyến nghị có thể gia tăng một phần vị thế trading khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ đã đề cập nhưng cần linh hoạt bán cân đối lại vị thế trong kịch bản chỉ số hồi phục sớm.

Bản tin chứng khoán 03/12/2021

03/12/2021
TTCK giảm điểm/NĐT được khuyến nghị có thể kê lệnh mua trở lại 1 phần vị thế trading khi VNIndex về lại vùng hỗ trợ đã đề cập nhưng ưu tiên cho các cổ phiếu sẵn có trong danh mục

Bản tin chứng khoán 02/12/2021

02/12/2021
TTCK Việt Nam giảm điểm tương đồng với diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Omicron/NĐT tiếp tục được khuyến nghị chỉ kê mua lại 1 phần tỷ trọng ngắn hạn khi giá cổ phiếu mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ đáng lưu ý

Bản tin chứng khoán 01/12/2021

01/12/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT tiếp tục được khuyến nghị chỉ kê mua lại 1 phần tỷ trọng ngắn hạn khi giá cổ phiếu mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ đáng lưu ý.

Bản tin chứng khoán 30/11/2021

30/11/2021
TTCK Việt Nam giảm điểm, tương đồng với diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới sau khi Moderna cho biết vaccine hiện tại có thể không hiệu quả với Omicron/NĐT tiếp tục được khuyến nghị chỉ kê mua lại 1 phần tỷ trọng ngắn hạn khi giá cổ phiếu mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ đáng lưu ý

Bản tin chứng khoán 29/11/2021

29/11/2021
TTCK Việt Nam giảm điểm//NĐT tiếp tục được khuyến nghị chỉ kê mua lại 1 phần tỷ trọng ngắn hạn khi giá cổ phiếu mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ mạnh

Bản tin chứng khoán 26/11/2021

26/11/2021
TTCK Việt Nam giảm điểm tương đồng với thị trường chứng khoán thế giới khi các nhà đầu tư lo ngại trước biến thể virus đột biến mới lan rộng tại Nam Phi/NĐT được khuyến nghị chỉ kê mua lại 1 phần tỷ trọng khi giá cổ phiếu mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ mạnh.

Bản tin chứng khoán 25/11/2021

25/11/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi, có thể trải lệnh bán từng phần và tạm đóng các vị thế ngắn hạn còn lại nếu chỉ số đi lên nhưng khối lượng giao dịch không được cải thiện.

Bản tin chứng khoán 24/11/2021

24/11/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm sau khi Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) cho biết bức tranh hồi phục hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam khá lạc quan/NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi, có thể trải lệnh bán từng phần và tạm đóng các vị thế ngắn hạn còn lại nếu chỉ số đi lên nhưng khối lượng giao dịch không được cải thiện

Bản tin chứng khoán 23/11/2021

23/11/2021
TTCK Việt Nam tăng điểm/Sau khi hạ tỷ trọng trong nhịp hồi phục, NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi, chỉ mở lại 1 phần vị thế trading khi các mã mục tiêu quay xuống các vùng hỗ trợ đáng chú ý