Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 05/06/2020

05/06/2020
TTCK Việt Nam biến động lình xình, giằng co trong biên độ hẹp/Khuyến nghị lựa các vùng giá cao, khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự, để chốt lời các vị thế T+ đã mở theo khuyến nghị và tiếp tục thu hẹp tỷ trọng các vị thế ngắn hạn

Bản tin chứng khoán 04/06/2020

04/06/2020
Diễn biến tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tiếp tục hỗ trợ thị trường tăng điểm/Canh nhịp điều chỉnh để mở 1 phần vị thế trading T+ cho các trạng thái sẵn có tại quanh vùng hỗ trợ 880

Bản tin chứng khoán 03/06/2020

03/06/2020
Diễn biến tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí giúp hỗ trợ TTCK Việt Nam - NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi, tạm thời giảm thiểu tỷ trọng nắm giữ của các vị thế ngắn hạn tại vùng kháng cự trên

Bản tin chứng khoán 02/06/2020

02/06/2020
Áp lực chốt lời gia tăng trên TTCK Việt Nam - NĐT được khuyến nghị tránh mở vị thế mua mới, chỉ kết hợp mở 1 phần vị thế trading T+ cho các trạng thái sẵn có tại quanh vùng hỗ trợ 870 nhưng cần đặt điểm Stop nếu mốc này bị xuyên thủng về cuối phiên.

Bản tin chứng khoán 01/06/2020

01/06/2020
NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi và có thể trải lệnh bán giảm tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiến lên vùng kháng cự.

Bản tin chứng khoán 29/05/2020

29/05/2020
Thị trường có diễn biến lình xình, phân hóa và duy trì mức tăng điểm nhẹ về cuối phiên nhờ lực kéo đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp

Bản tin chứng khoán 28/05/2020

28/05/2020
EVFTA sẽ được biểu quyết và thông qua vào ngày 8/6 giúp thị trường có phiên giao dịch khởi sắc/Chỉ mở vị thế T+ cho các trạng thái còn nắm giữ khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ gần tại quanh 830

Bản tin chứng khoán 27/05/2020

27/05/2020
Tâm lý chốt lời diễn ra trên diện rộng - NĐT được khuyến nghị có thể mở vị thế T+ cho các trạng thái còn nắm giữ khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ gần tại quanh 830

Bản tin chứng khoán 26/05/2020

26/05/2020
TTCK giao dịch khởi sắc nhờ thông tin hỗ trợ từ Bộ Tài Chính - NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi và chỉ mở lại một phần vị thế T+ khi chỉ số cho thấy nhịp điều chỉnh rõ nét.

Bản tin chứng khoán 25/05/2020

25/05/2020
Kỳ vọng về các gói hỗ trợ kinh tế mới của Chính phủ giúp TTCK Việt Nam tiếp tục có phiên tăng điểm/Tránh mua đuổi và chỉ mở lại một phần vị thế T+ khi chỉ số điều chỉnh rõ nét hơn và quay xuống quanh 840