Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 08/08/2022

08/08/2022
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và có thể hạ dần tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng cản đã đề cập trong các nhận định trước.

Bản tin chứng khoán 05/08/2022

05/08/2022
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và có thể hạ dần tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng cản đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 04/8/2022

05/08/2022
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và có thể hạ dần tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng cản đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 03/08/2022

03/08/2022
TTCK tăng điểm /NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và có thể hạ dần tỷ trọng ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng cản đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 02/08/2022

02/08/2022
TTCK Việt Nam biến động giằng co trước khi mở rộng đà hồi phục về cuối phiên với mức tăng 0.83% của VNINDEX và sự chuyển biến tích cực của thanh khoản/Các HĐTL tăng điểm tương đồng với diễn biến chỉ số VN30

Bản tin chứng khoán 01/08/2022

01/08/2022
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và có thể hạ dần tỷ trọng khi chỉ số tiếp cận vùng cản đã đề cập

Bản tin chứng khoán 29/07/2022

29/07/2022
TTCK giảm điểm tương đồng diễn biến thị trường Châu Á/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và chỉ mở mua trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đối với cổ phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 28/07/22

28/07/2022
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và chỉ mở mua trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đối với cổ phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 27/07/2022

27/07/2022
TTCK tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và chỉ mở mua trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đối với cổ phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 26/07/2022

26/07/2022
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở và chỉ mở mua trở lại quanh ngưỡng hỗ trợ đối với cổ phiếu mục tiêu