Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 21/03/2023

21/03/2023 05:31:28 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng trading khi giá của các cổ phiếu mục tiêu về quanh ngưỡng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 20/03/2023

20/03/2023 04:43:30 PM
TTCK giảm điểm mạnh/ NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng trading khi giá của các cổ phiếu mục tiêu về quanh ngưỡng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 17/03/2023

17/03/2023 04:34:35 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng trading khi giá của các cổ phiếu mục tiêu về quanh ngưỡng hỗ trợ

Bản tin chứng khoán 16/03/2023

16/03/2023 06:16:27 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và đưa tỷ trọng về mức an toàn.

Bản tin chứng khoán 15/03/2023

15/03/2023 04:44:05 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm mạnh/NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng quanh các ngưỡng hỗ trợ gần của cổ phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 14/03/2023

14/03/2023 05:40:38 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và đưa tỷ trọng về mức an toàn.

Bản tin chứng khoán 13/03/2023

13/03/2023 04:11:48 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm nhẹ/NĐT được khuyến nghị bán hạ vị thế trading quanh ngưỡng kháng cự đã đề cập và đưa tỷ trọng về mức an toàn.

Bản tin chứng khoán 10/03/2023

10/03/2023 04:53:00 PM
TTCK giảm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ vị thế trading quanh ngưỡng kháng cự đã đề cập và đưa tỷ trọng về mức an toàn.

Bản tin chứng khoán 09/03/2023

09/03/2023 05:23:14 PM
TTCK tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ vị thế trading quanh ngưỡng kháng cự đã đề cập và đưa tỷ trọng về mức an toàn

Bản tin chứng khoán 08/03/2023

08/03/2023 05:44:13 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và đưa tỷ trọng về mức an toàn.