Trái phiếu KBSV

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn và uy tín hàng đầu thị trường việc phát hành trái phiếu KBSV là một trong những kênh huy động vốn cho KBSV, đồng thời đa dạng hóa các kênh đầu tư an toàn và hiệu quả của khách hàng.