Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh

Ngày giao dịch
Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)
Ngày lễ:
 • Tết Dương lịch
 • Tết Nguyên đán
 • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)
 • Ngày Giải phóng Miền Nam 30 tháng 4
 • Quốc tế lao động mồng 1 tháng 5
 • Quốc Khánh mồng 2 tháng 9
 
Phiên Thời gian Phiên giao dịch
Phiên sáng 08:45 – 09:00 Khớp lệnh định kỳ mở cửa
09:00 – 11:30 Khớp lệnh liên tục
09:00 - 11:30 Giao dịch thỏa thuận
Phiên chiều 13:00 – 14:30 Khớp lệnh liên tục
14:30 – 14:45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa
13:00 - 14:45 Giao dịch thỏa thuận

Quy định về giao dịch
Biên độ giao động giá ±7%
Giá tham chiếu Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.
Giới hạn lệnh 500 hợp đồng
Giới hạn vị thế Cá nhân 5,000 Hợp đồng, Tổ chức 10,000 Hợp đồng
Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận
Đơn vị giao dịch 1 hợp đồng
Khối lượng giao dịch tối thiểu 1 hợp đồng
Loại lệnh áp dụng ATO, LO, MTL, MOK, MAK, ATC, lệnh điều kiện.
Sửa, hủy lệnh Chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện.
 Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ
Giao dịch thỏa thuận đã được xác lập trên hệ thống giao dịch (có sự tham gia của hai bên giao dịch) không được phép sửa hoặc hủy bỏ

(*) Ghi chú
ATO/ ATC: Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa/ đóng cửa, không ghi mức giá cụ thể, ghi ATO/ ATC; được ưu tiên trước lệnh LO khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp.

LO - Lệnh giới hạn: Là lệnh mua hoặc lệnh bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn, ghi mức giá cụ thể; có hiệu lực cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh thị trường: Là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường, được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ ngay sau nhập nếu không có LO đối ứng. Các loại lệnh thị trường:

MTL - Lệnh thị trường giới hạn: Là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành LO.
MOK - Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy: Là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh.
MAK - Lệnh thị trường khớp và hủy: Là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy phần còn lại của lệnh.

Lệnh điều kiện:Chi tiết trong file đính kèm

Quy định về tài khoản giao dịch phái sinh
THAM SỐ CÁC MỨC QUY ĐỊNH GHI CHÚ
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 14%  
Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ
(Tỷ lệ an toàn)
80%  
Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì
(Tỷ lệ cảnh báo)
80 – 90 %  
Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý
(Tỷ lệ xử lý)
95% Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Tỷ lệ xử lý, KBSV sẽ tự động điều
chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại KBSV lên VSD hoặc ngược lại để bổ
sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản
ký quỹ của tài khoản về Tỷ lệ an toàn.


 • Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu (IM)
Là tỷ lệ ký quỹ bắt buộc trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh được Công ty thông báo/quy định vào từng thời điểm.
 • Giá trị Ký quỹ ban đầu (RMA): Là giá trị ký quỹ tối thiểu khách hàng phải nộp, được tính theo công thức sau:
​                 RMA= IM x số hợp đồng x giá giao dịch x hệ số nhân hợp đồng
 
- Trong phiên giao dịch: Giá giao dịch sẽ là giá khớp tại thời điểm hiện tại;
- Cuối ngày giao dịch: Giá giao dịch sẽ là giá thanh toán cuối ngày.
 • Tỷ lệ ký quỹ thực tế (Rtt)                       
                                         
 

 
 
 
 
Biểu phí giao dịch
Để xem biểu phí chi tiết, Quý khách hàng vui lòng download file: Biểu phí giao dịch phái sinh tại đây

Phí dịch vụ giao dịch tại KBSV 
Loại dịch vụ Mức Phí
HĐTL chỉ số VN30 4,000 đồng/hợp đồng/giao dịch
Phí đáo hạn hợp đồng 4,000 đồng/hợp đồng

Phí dịch vụ giao dịch trả HNX, VSD & Ngân hàng thanh toán
Loại dịch vụ Mức Phí
HĐTL chỉ số VN30 2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch
HĐTL Trái phiếu Chính phủ 4,500 đồng/hợp đồng/giao dịch
Quản lý vị thế qua đêm 2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
Quản lý tài sản ký quỹ 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng
• Tối thiểu: 100,000 đồng/tháng
• Tối đa: 1,600,000 đồng/ tháng
Nộp/ rút tiền ký quỹ trả Ngân hàng thanh toán Vietinbank  5,500 đồng/giao dịch (Đã bao gồm VAT)

Biểu phí trên áp dụng từ ngày 01/06/2022 và có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.


Hướng dẫn giao dịch tiền
Để giao dịch chứng khoán phái sinh, khách hàng cần thực hiện:
- Nôp tiền vào tài khoản Giao dịch Phái sinh;
- Nộp tiền vào tài khoản Ký quỹ tại CCP.
1. Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản GDCKPS:
Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán cơ sở sang TKGDPS bằng ba cách:
 • Thực hiện tại quầy giao dịch của KBSV tại các chi nhánh:
  • Khách hàng viết giấy : "Yêu cầu chuyển tiền” từ tài khoản chứng khoán cơ sở sang TKGDPS;
 • Thực hiện gọi điện đến KBSV yêu cầu chuyển tiền từ TKCK cơ sở sang TKGDPS;
 • Thực hiện trên Online qua kênh webtrading, mobile app…
  • Khách hàng đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến CKPS của KBSV. Thực hiện theo các thao tác sau:
  • Khách hàng vào tab “Tiện ích” chọn “Nộp tiền vào TKGDPS”
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Chấp nhận”. Giao dịch thành công.


2. Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản giao dịch phái sinh lên ký quỹ CCP
 Khách hàng có th thực hiện bằng ba cách:

2.1 Thực hiện tại quầy giao dịch của KBSV tại các chi nhánh:
 • Khách hàng viết giấy Yêu cầu chuyển tiền” từ TKGDPS sang TKKQ CCP
2.2 Thực hiện gọi điện thoại đến KBSV yêu cầu chuyển tiền từ TKGDPS sang TKKQ CCP.
 
2.3 Thực hiện trên online qua kênh webtrading, mobile app…
 • Khách hàng vào tab “Tiện ích” chọn “Nộp tiền vào TKKQ CCP”

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn “Chấp nhận”;
 • Hệ thống gửi OTP về số điện thoại khách hàng đã đăng ký;
 • Khách hàng nhập mã xác thực đúng, giao dịch thành công.
3. Hướng dẫn khách hàng rút, chuyển tiền từ TKCKPS
Khách hàng thực hiện chuyển theo thứ tự từ TKKQ CCP -> TKGDPS -> TKCK cơ sở.

3.1. Thực hiện chuyển từ TKKQ CCP về TKGDPS : Khách hàng có thể thực hiện bằng ba cách:
 • Thực hiện tại quầy giao dịch của KBSV tại các chi nhánh: Khách hàng viết “Giấy yêu cầu chuyển tiền” để thực hiện yêu cầu chuyển tiền từ TKKQ CCP sang TKGDPS;
 • Thực hiện gọi điện thoại đến KBSV yêu cầu chuyển tiền từ TKKQ CCP về TKGDPS;
 • Thực hiện trên online qua kênh webtrading, mobile app…
Khách hàng đăng nhập hệ thống giao dịch trực tuyến CKPS của KBSV. Thực hiện chuyển tiền theo các bước sau:
 • Khách hàng vào tab “Tiện ích” chọn “rút tiền từ TKKQ CCP”;

 • Điền đầy đủ thông tin trên màn hình hiển thị chọn “Chấp nhận”. Hệ thống sẽ gửi OTP để khách hàng xác thực.

 • Nhập mã xác thực đúng, giao dịch thành công.
Lưu ý: Khi thực hiện rút tiền từ TKKQ CCP về TKGDPS, khách hàng cần thực hiện rút hết toàn bộ số tiền có trong tài khoản (để lại số dư = 0) hoặc để lại số dư tối thiểu là 3000.000đ
3.2. Thực hiện chuyển từ TKGDPS về tài khoản chứng khoán cơ sở (mặc định là SA): Khách hàng có thể thực hiện bằng ba cách:
 •  Thực hiện tại quầy giao dịch của KBSV tại các chi nhánh: Khách hàng viết “Giấy yêu cầu chuyển tiền” đề thực hiện yêu cầu chuyển tiền từ tài TKGDPS về TKCK cơ sở (SA);
 • Thực hiện gọi điện thoại đến KBSV yêu cầu chuyển tiền từ TKGDPS về TK chứng khoán cơ sở;
 • Thực hiện trên online qua kênh webtrading, mobile app…
  • Khách hàng chọn “Rút tiền từ TKGDPS” 
  • Thực hiện điền thông tin yêu cầu -> “chấp nhận”. Giao dịch hoàn thành.


Quý Khách hàng thực hiện chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng từ TKCK cơ sở (SA) theo hướng dẫn tại đây.
 

Kênh giao dịch
1. Giao dịch trực tuyến qua KB-TradeDS
Giao dịch phái sinh: Quý khách vui lòng truy cập : http://derivative.kbsec.com.vn/
Tải hướng dẫn sử dụng KB – TradeDS tại đây 
2. Ứng dụng giao dịch qua ứng dụng KB-MobileDS
Để tải ứng dụng giao dịch phái sinh KB – MobileDS, Quý Khách vui lòng truy cập:
Dành cho Android: truy cập tại đây
Dành cho iOS: truy cập tại đây
 
Tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng KB – MobileDS tại đây
3. Giao dịch qua KB – Call
Khách hàng vui lòng gọi đến tổng đài KB-Call: (+84) 24 7303 5333 hoặc (+84) 28 7303 5333 và thực hiện theo hướng dẫn.
4. Giao dịch tại các điểm giao dịch của KBSV
Khách hàng vui lòng đến các điểm giao dịch của KBSV để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh.
Sở Giao dịch: tầng G, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh Hà Nội: tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội 
Chi nhánh Hồ Chí Minh: tầng 2, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chi nhánh Sài Gòn:  tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh