Trung tâm phân tích

Ngân hàng VCB - Báo cáo cập nhật 2Q2021

20/09/2021
Trong Quý 2/2021, TOI của ngân hàng đã đạt mức 12,895 tỷ VND (+ 20.1% YoY) nhưng PBT chỉ ghi nhận mức 4,938 nghìn tỷ VND (-14.3% YoY). Trong năm 2021, chúng tôi dự báo VCB sẽ ghi nhận TOI và PBT lần lượt ở mức VND 51,345 (+4.7% YoY) và VND 24,242 (+5.2% YoY)

CTCP Sữa Việt Nam - Báo cáo cập nhật KQKD 1H/2021

20/09/2021
Lũy kế 6T/2021, doanh thu thuần đạt 28,906 tỷ VNĐ (giảm 2.5% YoY) – đạt 46.6% kế hoạch năm. LNST hợp nhất đạt 5,459 tỷ VNĐ (giảm 6.8% YoY) – đạt 48.6% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn Hà Đô - Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư

16/09/2021
Khuyến nghị: Mua, giá mục tiêu: 70.600VND/cp

Bản tin Thị trường Trái phiếu Tháng 8 năm 2021

13/09/2021
Trạng thái thanh khoản tiền Đồng dồi dào/ Giá trị giao dịch trên thị trường sơ cấp tăng do nhu cầu mua TPCP từ các NHTM tăng/ Thanh khoản trên thị trường thứ cấp giảm với đường cong lợi suất có xu hướng dịch chuyển nhẹ xuống phía dưới/ Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp sôi động hơn/ Tỷ giá liên ngân hàng và chợ đen có xu hướng giảm

KBNN sử dụng nguồn ngân quỹ nhàn rỗi mua lại có kỳ hạn Trái phiếu Chính Phủ

06/09/2021
1, Tạo thanh khoản để tăng tính hấp dẫn cho TPCP 2, Tăng tính công khai minh bạch 3, Hỗ trợ thanh khoản hệ thống

CTCP FPT - Báo cáo cập nhật 2Q2021

30/08/2021
2Q2021, LNST tăng 16.2% YoY

CTCP Đầu tư Thế giới Di Động - Báo cáo cập nhật KQKD 7T/2021

26/08/2021
Doanh thu lũy kế 7 tháng năm 2021 đạt mức 71,986 tỷ đồng – tăng 12% YoY, hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu cả năm. LNST tăng 18% YoY, đạt 2,784 tỷ đồng – 59% kế hoạch cả năm.