Báo cáo chiến lược thị trường

Triển vọng TTCK tháng 09.2023

07/09/2023 06:03:06 PM
Bóng ma lạm phát
Tải về

Triển vọng TTCK 2H 2023

03/07/2023 04:51:00 PM
Động lực từ chính sách trên nền tảng vĩ mô yếu
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam Quý 2/2023

31/03/2023 02:19:00 PM
Tranh sáng, tranh tối
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam 2023

29/12/2022 04:24:00 PM
Cơ hội trong vùng nhiễu động
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam 4Q 2022

23/09/2022 05:56:00 PM
Kỳ vọng đáy trung hạn
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam 2H2022

05/07/2022 03:15:00 PM
Đương đầu với thử thách
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam Q2 2022

07/04/2022 10:30:00 AM
Yếu tố cơ bản lên ngôi
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam 2022

31/12/2021 05:13:00 PM
Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ trải qua nhiều nhịp biến động mạnh tăng/giảm đan xen, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm khi các yếu tố thuận lợi/rủi ro dần định hình, với xu hướng tổng thể là tăng thoải và hướng tới mốc điểm cân bằng của chỉ số VNIndex thời điểm cuối 2022 là 1,760 điểm, tương ứng mức P/E 17.5 lần và EPS bình quân các doanh nghiệp niêm yết tăng 15.7% so với cùng kỳ.
Tải về

Triển vọng TTCK Việt Nam 4Q 2021

04/10/2021 05:43:00 PM
Chúng tôi hạ dự phóng mức điểm phù hợp của chỉ số VNIndex vào thời điểm cuối năm từ 1,480 điểm (đưa ra trong báo cáo chiến lược 6 tháng) xuống 1,400 điểm (tương ứng P/E 2021 17.5 lần, TTM EPS 2021 bình quân các doanh nghiệp trong rổ VNIndex tăng 25%)
Tải về