Báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2H2024

22/07/2024 09:55:39 AM
Động lực tăng trưởng vững vàng với áp lực giảm dần
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2Q2024

12/04/2024 05:15:21 PM
Điểm sáng tăng trưởng, thận trọng tỷ giá
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2024

25/01/2024 03:21:33 PM
Bức tranh khởi sắc
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 4Q/2023

18/10/2023 10:52:38 AM
Tăng trưởng hồi phục với áp lực gia tăng
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2H2023

18/07/2023 05:25:02 PM
Động lực đến từ các chính sách hỗ trợ
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam Quý 2/2023

14/04/2023 03:22:00 PM
Tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2023

18/01/2023 04:09:00 PM
Chậm mà chắc
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 4Q2022

14/10/2022 04:39:00 PM
Không gian chính sách dần thu hẹp
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2H2022

14/07/2022 02:59:00 PM
Nội lực vững chắc
Tải về

Triển vọng kinh tế Việt Nam Quý 2/2022

18/04/2022 10:36:00 AM
1, Tăng trưởng GDP năm 2022 được dự báo tăng 6.3%/ 2) CPI bình quân ở mức 3.8%/ 3, Lãi suất huy động sẽ tăng (0.5 - 1%), và lãi suất cho vay cũng tăng (khoảng 0.3 - 0.5%). Dự báo NHNN vẫn sẽ giữ nguyên các loại lãi suất điều hành và tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 14%/ 4,Tỷ giá USD/VND dự báo tăng nhẹ 0.5-1%.
Tải về