Câu hỏi thường gặp

1. Các công ty tư nhân có thể cổ phần hóa và niêm yết được không?
Trả lời:
Các công ty tư nhân hoặc công ty TNHH cũng có thể cổ phần hóa và niêm yết được, nếu có thể đáp ứng các điều kiện và tuân thủ theo quy định pháp luật. Vui lòng liên hệ với Khối IB của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
2. Các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể phát hành trái phiếu được không?
Trả lời:
Các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi khi đáp ứng được các điều kiện quy định. Vui lòng liên hệ với Khối IB của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
3. Chủ các doanh nghiệp tư nhân hoặc TNHH có thể thoái vốn bằng cách nào?
Trả lời:
Chủ các doanh nghiệp tư nhân hoặc TNHH có thể thoái vốn bằng cách chào bán riêng lẻ vốn cổ phần/phần vốn góp cho các nhà đầu tư tài chính, hoặc cho các doanh nghiệp khác theo hình thức M&A. Vui lòng liên hệ với Khối IB của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
4. Các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa có nhất thiết phải có đơn vị tư vấn không?
Trả lời:
Các doanh nghiệp nhà nước không bắt buộc phải có đơn vị tư vấn cổ phần hóa theo các quy định pháp luật. Trên thực tế, trong giai đoạn đầu (trước 2000) một số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa mà không có tư vấn bất kỳ tổ chức chuyên nghiệp nào. Trong hơn 10 năm gần đây, hầu như doanh nghiệp nào cũng có tổ chức tư vấn cổ phần hóa. Một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp sẽ giúp công tác cổ phần hóa được thành công hơn. Vui lòng liên hệ với Khối IB của chúng tôi để được tư vấn cụ thể
5. Các doanh nghiệp nước ngoài có thể đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết không?
Trả lời:
Các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân hoặc các quỹ đầu tư đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết, dưới hình thức mua trái phiếu, cổ phiếu hoặc M&A.
Vui lòng liên hệ với Khối IB của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.