Chuyển khoản chứng khoán

Tôi đang có chứng khoán ở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán khác, tôi muốn chuyển chứng khoán này sang tài khoản của KBSV để giao dịch, tôi phải làm những gì?
Bước 1: Quý khách mở tài khoản chứng khoán tại KBSV.
Bước 2: Quý khách mang hợp đồng tài khoản mới tại KBSV qua công ty chứng khoán cũ làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán về tài khoản tại KBSV.

Hiện tôi đang mở tài khoản tại công ty chứng khoán khác, vậy tôi có thể mở thêm tài khoản chứng khoán tại KBSV được không?
Theo quy định của UBCK Việt Nam, một người có thể mở thêm tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên mình tại các công ty chứng khoán khác nhau. Vì vậy, Quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở tài khoản tại KBSV.
Xin mời quý khách mở tài khoản chứng khoán trực tuyến Tại đây