Chuyển khoản chứng khoán

Hiện tôi đang mở tài khoản tại công ty chứng khoán khác, vậy tôi có thể mở thêm tài khoản chứng khoán tại KBSV được không?
Theo quy định của UBCK Việt Nam, một người có thể mở thêm tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên mình tại các công ty chứng khoán khác nhau. Vì vậy, Quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở tài khoản tại KBSV.
Xin mời quý khách mở tài khoản chứng khoán trực tuyến Tại đây
Khách hàng đang có chứng khoán tại CTCK khác, để chuyển chứng khoán này về KBSV thì KH được hỗ trợ gì?
Các hỗ trợ khi chuyển chứng khoán về KBSV:
  • Hỗ trợ 100% phí chuyển khoản chứng khoán;
  • Hỗ trợ phí thỏa thuận lần đầu đối với KH VIP;
  • Hỗ trợ hạn mức giao dịch T0–Transfer: Sản phẩm tài chính chuyên biệt hỗ trợ khách hàng chuyển chứng khoán về tài khoản thông qua giao dịch thỏa thuận hoặc mua chứng khoán trên tài khoản mới khi chưa bán chứng khoán trên tài khoản cũ, tất toán nợ vay
Tôi đang có chứng khoán ở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán khác, tôi muốn chuyển chứng khoán này sang tài khoản của KBSV để giao dịch, tôi phải làm những gì?
Bước 1: Quý khách mở tài khoản chứng khoán tại KBSV.
Bước 2: Quý khách mang hợp đồng tài khoản mới tại KBSV qua công ty chứng khoán cũ làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán về tài khoản tại KBSV.