Báo cáo công ty

Ngân hàng VCB - Báo cáo cập nhật 2Q2021

20/09/2021
Trong Quý 2/2021, TOI của ngân hàng đã đạt mức 12,895 tỷ VND (+ 20.1% YoY) nhưng PBT chỉ ghi nhận mức 4,938 nghìn tỷ VND (-14.3% YoY). Trong năm 2021, chúng tôi dự báo VCB sẽ ghi nhận TOI và PBT lần lượt ở mức VND 51,345 (+4.7% YoY) và VND 24,242 (+5.2% YoY)
Tải về

CTCP Sữa Việt Nam - Báo cáo cập nhật KQKD 1H/2021

20/09/2021
Lũy kế 6T/2021, doanh thu thuần đạt 28,906 tỷ VNĐ (giảm 2.5% YoY) – đạt 46.6% kế hoạch năm. LNST hợp nhất đạt 5,459 tỷ VNĐ (giảm 6.8% YoY) – đạt 48.6% kế hoạch năm.
Tải về

CTCP Tập đoàn Hà Đô - Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư

16/09/2021
Khuyến nghị: Mua, giá mục tiêu: 70.600VND/cp
Tải về

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Báo cáo cập nhật 2Q2021

16/09/2021
Dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân
Tải về

Ngân hàng TMCP BIDV - Báo cáo cập nhật 2Q2021

08/09/2021
2Q2021, LNST tăng 85.0% YoY
Tải về

CTCP FPT - Báo cáo cập nhật 2Q2021

30/08/2021
2Q2021, LNST tăng 16.2% YoY
Tải về

CTCP Đầu tư Thế giới Di Động - Báo cáo cập nhật KQKD 7T/2021

26/08/2021
Doanh thu lũy kế 7 tháng năm 2021 đạt mức 71,986 tỷ đồng – tăng 12% YoY, hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu cả năm. LNST tăng 18% YoY, đạt 2,784 tỷ đồng – 59% kế hoạch cả năm.
Tải về

CTCP Sợi Thế Kỷ - Báo cáo cập nhật 2Q2021

17/08/2021
Triển vọng tích cực trong trung và dài hạn
Tải về