Báo cáo công ty

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Báo cáo cập nhật 1Q2021

24/06/2021
Kì vọng thoái vốn cho đối tác chiến lược cuối năm 2021
Tải về

CTCP Cảng Sài Gòn - Báo cáo cập nhật

10/06/2021
Kết quả kinh doanh tích cực
Tải về

CTCP Thực Phẩm Sao Ta - Báo cáo nhanh KQKD 5T/2021

07/06/2021
Doanh số tăng mạnh trong 2021, mở rộng công suất
Tải về

CTCP FPT - Báo cáo cập nhật 1Q2021

03/06/2021
1Q2021, LNST tăng 22.8% YoY
Tải về

Công ty GAS - Báo cáo cập nhật 1Q 2021

31/05/2021
Kết quả kinh doanh của GAS trong Q1 2021 kém tích cực với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 17,571 tỷ đồng (+3% YoY) và 2,029 tỷ đồng (-13% YoY). Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cầu khí thấp do EVN gia tăng huy động từ nguồn thủy điện thay vì điện khí.
Tải về

Ngân hàng TMCP BIDV - Báo cáo cập nhật 1Q2021

21/05/2021
1Q2021, LNST tăng 88.4% YoY
Tải về

Ngân hàng TMCP Kĩ Thương - Báo cáo cập nhật 1Q2021

14/05/2021
Trong Quý 1/2021, TOI và PBT của ngân hàng đã tăng lần lượt lên mức 8.93 nghìn tỷ (+46.2% YoY) và 5.53 nghìn tỷ (+76.8% YoY).
Tải về