Báo cáo ngành

Báo cáo ngành Thép

08/10/2018
- Sản lượng thép tiếp tục tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm. - 1H2018 sản xuất đạt 11.7 triệu tấn (+24.8% yoy), bán hàng đạt 10.6 triệu tấn (+36.2% yoy). - Dự báo, ngành thép 2018 sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng khoảng 20% yoy. - Dù gặp nhiều khó khăn trong các vụ điều tra thương mại, ngành thép vẫn tăng trưởng mạnh trong 1H2018. - Xuất khẩu 1H2018 đạt 2.8 triệu tấn (+38.3% yoy) về lượng và 2.1 tỷ USD (+54.8% yoy) về giá trị. - Triển vọng đầu tư ngành thép Việt Nam: tích cực và phân hóa trong thời gian sắp tới.
Tải về