Ưu đãi
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch và đầu tư trên thị trường chứng khoán, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và mong muốn của nhà đầu tư, KBSV đã nghiên cứu và phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ chứng khoán với nhiều điểm sáng vượt trội.

Với Khả năng phân tích số liệu realtime, Thông tin thị trường và doanh nghiệp được cập nhật liên tục, đội ngũ chuyên gia Phân tích và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, hệ thống sản phẩm dịch vụ của KBSV dễ dàng cung cấp khuyến nghị hoặc cảnh báo kịp thời và chính xác đến nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với kế hoạch và định hướng đầu tư của mình.