Phương thức xác thực KB-OTP

KB-OTP 
Hỏi đáp 
 1. Tôi có thể đăng ký KB-OTP trên kênh giao dịch nào?
1. Tôi có thể đăng ký KB-OTP trên kênh giao dịch nào?
Quý khách có thể đăng ký sử dụng KB-OTP trên ứng dụng KB-Mobile hoặc M-able.
 
2.    Sau khi tôi đăng ký KB-OTP thì tôi có thể sử dụng mã xác thực KB-OTP trên các kênh nào?
2. Sau khi tôi đăng ký KB-OTP thì tôi có thể sử dụng mã xác thực KB-OTP trên các kênh nào?
Hiện tại, Quý khách có thể sử dụng mã xác thực KB-OTP trên kênh giao dịch trực tuyến KB-Trade, KB-TradeDS, KB-able và trên ứng dụng KB-Mobile, KB-MoblieDS, M-able
3. Nếu tôi xóa app KB-Mobile và cài đặt lại thì tôi có cần đăng ký lại KB-OTP không?
3. Nếu tôi xóa app KB-Mobile và cài đặt lại thì tôi có cần đăng ký lại KB-OTP không?
Nếu khách hàng xóa app và cài đặt lại thì danh sách tài khoản KB-OTP của quý khách cũng sẽ bị xóa. Khi đăng nhập lại vào KB-Mobile, vui lòng nhấn nút “Hủy KB-OTP” tại màn hình xác thực để hủy sử dụng KB-OTP. Sau khi hủy, tài khoản của khách hàng quay lại phương thức xác thực cũ. Khách hàng đăng nhập lại vào tài khoản và thực hiện Đăng ký KB-OTP để tiếp tục sử dụng.
4. Nếu tôi quên mật khẩu KB-OTP và thực hiện cài đặt lại theo hướng dẫn thì tôi có cần đăng ký lại KB-OTP hay không?
4. Nếu tôi quên mật khẩu KB-OTP và thực hiện cài đặt lại theo hướng dẫn thì tôi có cần đăng ký lại KB-OTP hay không?
Để tối ưu bảo mật cho tài khoản của Quý khách, khi Quý khách thực hiện cài đặt lại mật khẩu KB-OTP thì tất cả các tài khoản trong Danh sách KB-OTP sẽ bị xóa. Vì vậy, khi Quý khách đăng nhập lại vào KB-Mobile, vui lòng nhấn nút “Hủy KB-OTP” tại màn hình xác thực để hủy sử dụng KB-OTP. Sau khi hủy, tài khoản của khách hàng quay lại phương thức xác thực cũ. Khách hàng đăng nhập lại vào tài khoản và thực hiện Đăng ký KB-OTP để tiếp tục sử dụng dịch vụ.
5. Nếu tôi đã đăng ký KB-OTP trên KB-Mobile nhưng không thực hiện đồng bộ phương thức xác thực trên kênh giao dịch KB-MobileDS/ KB-TradeDS thì sao?
5. Nếu tôi đã đăng ký KB-OTP trên KB-Mobile nhưng không thực hiện đồng bộ phương thức xác thực trên kênh giao dịch KB-MobileDS/ KB-TradeDS thì sao?
Tài khoản giao dịch phái sinh của Quý khách vẫn sẽ giữ hình thức xác thực cũ. Quý khách vẫn có thể giao dịch phái sinh bình thường.
Đăng ký thành công!
Chuyên viên tư vấn của KB sẽ liên hệ với Quý khách sớm nhất
Chân thành cảm ơn!
Về trang chủ