Kênh giao dịch KB-able & M-able

KB-able & M-able? 
Kênh giao dịch KB-able & M-able
Tính năng ưu việt 
Hướng dẫn sử dụng & Hỏi đáp 
I. Hướng dẫn sử dụng KB-able
1. Đăng nhập hệ thống
1. Đăng nhập hệ thống

Nhập thông tin:

 • Tài khoản: Tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại KBSV
 • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập tài khoản của khách hàng.
 • Lưu tài khoản: Để ghi nhớ tên tài khoản cho lần đăng nhập tiếp theo.
 • Sau khi nhập đủ Tài khoản và Mật khẩu, nhấn Enter hoặc nhấn ĐĂNG NHẬP
​Để chuyển đổi giữa các tiểu khoản cơ sở và phái sinh, lựa chọn tại module trên thanh Menu:

 
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở phái sinh
2. Đặt lệnh giao dịch
2. Đặt lệnh giao dịch
Quý khách hàng có thể đặt lệnh tại các màn hình như sau:

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
3. Đặt lệnh nhanh
3. Đặt lệnh nhanh
Khách hàng có thể đặt lệnh nhanh trên các Tab: Giao dịch, Biểu đồ, và Bảng giá
           
Các bước đặt lệnh nhanh:
  
Bước 1: Chọn mã chứng khoán
Bước 2: Chọn tiểu khoản đặt lệnh
Bước 3: Nhập khối lượng có 02 cách nhập:
 • Điền số lượng mong muốn đặt
 • Chọn trên khung gợi ý


 Xem thông tin tài khoản đặt lệnh


Bước 4: Click vào Cột Mua/Bán tại mức giá lựa chọn để đặt lệnh nhanh
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
4. Đặt lệnh dừng
4. Đặt lệnh dừng
 • Là loại lệnh có quy tắc khớp lệnh như lệnh thị trường nhưng chỉ được kích hoạt khi giá thị trường chạm ngưỡng giá đặt lệnh (giá dừng)
 • Lệnh kích hoạt: đẩy 1 lệnh thị trường vào hệ thống. Quy tắc khớp lệnh được kích hoạt theo nguyên tắc khớp lệnh thị trường
 • Khách hàng có thể đặt lệnh dừng tại form lệnh dừng trên các tab: Giao dịch, Biểu đồ, Bảng giá và Tài khoản

Hướng dẫn đặt lệnh dừng:  Lệnh dừng Mua và lệnh dừng Bán

 • Dừng Mua:
 • Lệnh kích hoạt khi giá thị trường lớn hơn hoặc bằng (>=) giá dừng đã đặt
 • Lệnh kích hoạt đẩy 1 lệnh thị trường mua vào hệ thống. Nguyên tắc khớp lệnh đã kích hoạt theo quy tắc khớp lệnh thị trường
 • Dừng Bán:
 • Lệnh kích hoạt khi giá thị trường nhỏ hơn hoặc bằng (<=) giá dừng đã đặt
 • Lệnh kích hoạt đẩy 1 lệnh thị trường bán vào hệ thống. Nguyên tắc khớp lệnh đã kích hoạt theo quy tắc khớp lệnh thị trường
          Các bước đặt lệnh:Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán để đặt lệnh
Bước 2: Chọn tiểu khoản đặt lệnh
Bước 3: Chọn mã CK đặt lệnh
Bước 4: Khách hàng có thể tự nhập giá dừng hoặc sử dụng nút Lên/ Xuống để tăng giảm giá đặt lệnh theo bước giá
Bước 5: Nhập khối lượng đặt: Điền khối lượng hoặc nhấn vào khối lượng từ khung gợi ý
Bước 6: Chọn ngày hiệu lực của lệnh dừng (Khách hàng có thể chọn ngày hiệu lực của lệnh dừng cho thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Trong khoảng thời gian hiệu lực cho lệnh dừng, lệnh sẽ tự động đặt liên tiếp trong các ngày hiệu lực cho đến khi lệnh được kích hoạt hoặc hết ngày hiệu lực cuối cùng)
Bước 7: Sau khi điền hết thông tin, bấm Xác nhận hoặc Bỏ qua hiện ra màn hình xác nhận:Bước 8: Nhập mã PIN/OTP và nhấn Xác nhận nếu muốn đặt lệnh vào hệ thống và Bỏ qua nếu muốn hủy lệnh đang đặt. Lệnh đặt thành công xuất hiện thông báo:Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
5. Đặt lệnh dừng giới hạn
5. Đặt lệnh dừng giới hạnXin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
 

 
 
 
 
 
6. Chuyển tiền
6. Chuyển tiền
- Gồm 03 tab: Chuyển tiền nội bộ, Chuyển tiền ra ngân hàng và Đăng ký người thụ hưởng.
 • Chuyển tiền nội bộ: Khách hàng thực hiện chuyển tiền online giữa các tiểu khoản trên cùng tài khoản của khách hàng
 • Chuyển tiền ra ngân hàng: Khách hàng thực hiện chuyển tiền ra tài khoản thụ hưởng tại ngân hàng đã đăng ký theo yêu cầu
 • Đăng ký người thụ hưởng: Đăng ký tài khoản thụ hưởng của khách hàng tại ngân hàng để thực hiện chuyển tiền online.

 • Chi tiết giao dịch khi thực hiện Chuyển tiền ra ngân hàng: 
Trên tab Tài khoản chọn Giao dịch tiền/Chuyển tiền/ Chuyển tiền ra ngân hàng và thực hiện nhập theo các bước như sau:


Trong đó:

Bước 1: Chọn tiểu khoản chuyển tiền tại box

Bước 2: Chọn tài khoản thụ hưởng

Bước 3: Nhập nội dung chuyển tiền

Bước 4: Nhập số tiền chuyển

Bước 5: Nhấn LÀM MỚI để thực hiện lại giao dịch chuyển tiền ra ngân hàng
             Nhấn CHUYỂN KHOẢN xuất hiện màn hình xác nhận chuyển tiền ra ngân hàng

Bước 6: Nhập mã OTP và nhấn XÁC NHẬN để thực hiện lệnh chuyển tiền ra ngân hàng và BỎ QUA để bỏ qua lệnh chuyển tiền. Lệnh chuyển tiền thành công xuất hiện thông báo:

                                   

- Lịch sử giao dịch: hiển thị màn hình tra cứu lịch sử chuyển tiền online ra tài khoản thụ hưởng tại ngân hàng mà khách hàng đã thực hiện:
 • Nhập thông tin khoảng thời gian muốn tra cứu dữ liệu: từ ngày.... đến ngày....

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
7. Ứng trước tiền bán
7. Ứng trước tiền bán
Vào Tab Tài khoản, mục Ứng trước tiền bán và điền số tiền cần ứng sau đó ấn nút Gửi
 

 

Trong đó:

Bước 1: Chọn mục tài khoản

Bước 2: Chọn Ứng trước tiền bán

Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển tiền

Bước 4: Nhấn nút GỬI để thực hiện ứng trước tiền bán (chỉ thực hiện đối với những tài khoản không đăng ký ứng trước tự động)

Nhập mã OTP và nhấn XÁC NHẬN để thực hiện lệnh ứng trước tiền bán và BỎ QUA để bỏ qua lệnh ứng trước tiền bán. Lệnh ứng trước tiền bán thành công xuất hiện thông báo:


 

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
8. Phái sinh: Nộp tiền vào tài khoản
8. Phái sinh: Nộp tiền vào tài khoản
1. Nộp tiền từ tài khoản cơ sở vào tài khoản phái sinh

Bước 1: Tại box chọn tài khoản, chọn tài khoản đuôi SA.
Bước 2-3: Tại tab Tài Khoản, chọn Giao dịch tiền / Chuyển tiền / Chuyển tiền nội bộ
Bước 4-5-6: Chọn tiểu khoản nhận là Tiểu khoản giao dịch phái sinh/ nhập số tiền chuyển và nội dung
Bước 7: Nhấn Chuyển khoản để hoàn tất giao dịch hoặc Bỏ qua để thực hiện lại.
Thực hiện thành công xuất hiện thông báo:   Nộp tiền vào tài khoản phái sinh thành công 


2. Nộp tiền vào tài khoản phái sinh

Bước 1: Tại box chọn tài khoản, chọn tài khoản đuôi SA.
Bước 2-3: Chọn Giao dịch tiền /Nộp tiền/Nộp tiền vào TKGDPS
Bước 4: Nhập số tiền muốn nộp tại ô Số tiền GD
Bước 5: Nhấn Chấp nhận để hoàn tất hoặc nhấn Làm mới để thực hiện lại.
 • Nộp tiền thành công xuất hiện thông báo:   Nộp tiền vào tài khoản phái sinh thành công           
 • Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch ngay tại mục Lịch sử giao dịch
3. Nộp tiền vào tài khoản ký quỹ


Bước 1: Tại box chọn tài khoản, chọn tài khoản đuôi SA.
Bước 2-3: Chọn Giao dịch tiền /Nộp tiền/Nộp tiền vào TKKQ
Bước 4: Nhập số tiền muốn nộp tại ô Số tiền GD
Bước 5: Nhấn Chấp nhận để hoàn tất hoặc nhấn Làm mới để thực hiện lại.

Nộp tiền thành công xuất hiện thông báo:   Nộp tiền vào tài khoản ký quỹ thành công           

Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch ngay tại mục Lịch sử giao dịch

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh

9. Phái sinh: Rút tiền
9. Phái sinh: Rút tiền
1. Rút tiền từ tài khoản phái sinh

2. Rút tiền từ tài khoản ký quỹ
Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản ký quỹ về tài khoản cơ sở theo các bước sau:
Bước 1: Tại tab Tài Khoản, nhấn Giao dịch tiền / Rút tiền / Rút tiền từ TKKQ

Bước 2: Nhập số tiền muốn rút tại ô Số tiền rút:

Bước 3: nhấn Chấp nhận rồi nhập PIN/OTP để hoàn tất hoặc nhấn Làm mới để thực hiện lại.

Thực hiện thành công xuất hiện thông báo:  Rút tiền từ TKKQ thành công 


Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch ngay tại tab Lịch sử giao dịch bên dưới

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh

10. Phái sinh: Tất toán nợ thấu chi
10. Phái sinh: Tất toán nợ thấu chi

Bước 1: Chọn Tiểu khoản phái sinh
Bước 2: Tại tab Tài Khoản, nhấn Giao dịch tiền / Tất toán nợ thấu chi

Bước 3: Nhập số tiền muốn trả
Bước 4: Nhấn Chấp nhận 
hoặc nhấn Làm mới để thực hiện lại.
Bước 5: Nhập mã PIN/OTP để hoàn tất.

Thực hiện thành công màn hình xuất hiện thông báo: Tất toán nợ thấu chi thành công


Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
11. Phái sinh: Xác nhận lệnh
11. Phái sinh: Xác nhận lệnh

Bước 1: Chọn tab Tài khoản
Bước 2:
  Tìm khung Xác Nhận Lệnh

Bước 3: Chọn lệnh thực hiện xác nhận
Bước 4: Nhấn Xác nhận


Bước 5: nhập mã PIN/OTP
Bước 6: Nhập PIN/OTP và nhấn Xác nhận để hoàn thiện xác nhận lệnh hoặc Bỏ qua để quay lại màn hình xác nhận lệnh.

Xác nhận lệnh thành công xuất hiện thông báo: "Xác nhận lệnh thành công"

                                               
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
12. Quản lý tài khoản phái sinh
12. Quản lý tài khoản phái sinh
1. Tổng hợp tài khoản
Khách hàng có thể tra cứu thông tin Tổng hợp tài khoản: tại tab Tài khoản/ Quản Lý Tài Khoản/ Tổng Hợp Tài Khoản.2. Số Dư Tiền
Tra cứu thông tin số dư tiền tại tab Tài khoản/ Quản Lý Tài Khoản/ Số Dư Tiền


3. Chứng khoán ký quỹ
 • Màn hình Chứng Khoán Ký Quỹ: Màn hình Chứng Khoán Ký Quỹ cho phép khách hàng tra cứu được số dư chứng khoán ký quỹ làm TSĐB.
 • Màn hình Danh Sách Chứng Khoán Được Ký Quỹ: màn hình tra cứu danh sách chứng khoán được phép ký quỹ.

 • Màn hình Chứng Khoán Ký Quỹ: Màn hình Chứng Khoán Ký Quỹ cho phép khách hàng tra cứu được số dư chứng khoán ký quỹ làm TSĐB.
Tra cứu thông tin Chứng Khoán Ký Quỹ tại tab Tài khoản/ Quản Lý Tài Khoản/ Chứng Khoán Ký Quỹ

 • Màn hình Danh Sách Chứng Khoán Được Ký Quỹ: màn hình tra cứu danh sách chứng khoán được phép ký quỹ.
Tra cứu thông tin Danh Sách CK được Ký Quỹ tại tab Tài khoản/ Quản Lý Tài Khoản/ Danh Sách CK được Ký Quỹ

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở và phái sinh
II. Hướng dẫn sử dụng M-able
1. Tải ứng dụng M-able
1. Tải ứng dụng M-able

Để sử dụng ứng dụng M-Able, khách hàng tải bản cài đặt theo đường link sau:
 

- Dành cho thiết bị iOs:
   
- Dành cho thiết bị Android:
   
hoặc quét mã QR:
   


Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây

2. Đăng nhập hệ thống
2. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, quý khách nhấn vào ứng dụng để đăng nhập vào hệ thống 
Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ mà khách hàng muốn sử dụng

Bước 3: Nhập các thông tin sau:

 • Tài khoản: Nhập số TK đã đăng ký

 • Mật khẩu: Nhập Mật khẩu đã đăng ký

 • Khách hàng có thể chọn Lưu tài khoản để ghi nhớ tên tài khoản cho lần đăng nhập tiếp theo.

Bước 4: Nhấn nút Đăng Nhập để đăng nhập vào hệ thống

Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng các kênh giao dịch trực tuyến khác của KB có thể sử dụng ngay M-Able với mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh như các kênh trực tuyến khác

*Chuyển đổi sang tiểu khoản DS để giao dịch phái sinh

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây

3. Đặt lệnh thường
3. Đặt lệnh thường
Tại màn hình Đặt Lệnh gồm 03 tab: Lệnh Thường; Lệnh Dừng và Lệnh Dừng Giới Hạn.

Đặt lệnh giao dịch thường    
Để đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán thông thường Khách Hàng thực hiện theo các bước sau
Bước 1: Vào màn hình Đặt Lệnh
Bước 2: Tại màn hình Đặt Lệnh
 • Chọn mã chứng khoán và tiểu khoản đặt lệnh, sau đó nhập các thông tin sau:
 • Mua/Bán: Chọn phương thức giao dịch Mua hoặc Bán
 • Loại lệnh: Chọn loại lệnh muốn đặt
 • SL đặt: Nhập KL muốn giao dịch. Khối lượng đặt phải tuân theo quy định lô của từng sàn
 • Giá đặt: Nhập giá muốn đặt lệnh. Giá phải nằm trong khoảng trần sàn
Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán, màn hình hiển thị form xác nhận lệnh. 
Bước 4: Nhập PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh.
Bước 5: Lệnh đặt thành công màn hình xuất hiện thông báo      
 
 
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây
4. Đặt lệnh dừng
4. Đặt lệnh dừng

Lệnh dừng thị trường là loại lệnh giúp khách hàng theo dõi biến động của giá thị trường. Khách hàng có thể đặt lệnh dừng và lệnh này chỉ kích hoạt khi giá hiện tại của mã chứng khoán chạm tới giá theo dõi (giá dừng). Hệ thống sẽ kích hoạt và tiến hành đặt lệnh thị trường với khối lượng được nhập trước.
Các bước đặt Lệnh Dừng
Bước 1:  Vào màn hình Đặt Lệnh, vào Tab Lệnh Dừng
Bước 2:  Tại màn hình Đặt Lệnh tab Lệnh Dừng

 • Chọn mã chứng khoán và tiểu khoản đặt lệnh

 • Mua/Bán: Chọn phương thức giao dịch Mua hoặc Bán
 • SL Đặt: Nhập khối lượng muốn giao dịch, Khối lượng đặt phải tuân theo quy định lô của từng sàn.
 • Giá dừng: Nhập giá dừng (lệnh Mua: giá dừng > giá hiện tại, lệnh Bán: giá dừng < giá hiện tại). Giá dừng để theo dõi/so sánh với giá hiện tại của mã chứng khoán. Khi giá hiện tại của mã chứng khoán được chọn chạm tới giá dừng, hệ thống mới tiến hành đặt lệnh thị trường.

 • Từ ngày – Đến ngày: Nhập thời gian hiệu lực của lệnh. Khách hàng có thể cài đặt ngày hiệu lực cho lệnh dừng ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Nếu khách hàng cài đặt khoảng thời gian (từ ngày.. đến ngày..) hiệu lực cho lệnh dừng, lệnh sẽ được đặt liên tiếp trong các ngày hiệu lực cho đến khi được kích hoạt hoặc hết ngày hiệu lực cuối cùng. Sau 15h chiều, Các lệnh dừng được cài đặt cho ngày hôm nay sẽ không còn hiệu lực. Khi đó, Khách hàng chỉ có thể đặt lệnh dừng cho các ngày hôm sau.

Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán, màn hình hiển thị form xác nhận lệnh.
Bước 4: Nhập PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh.

Bước 5: Lệnh đặt thành công màn hình xuất hiện thông báo


 

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây

5. Danh mục quan tâm
5. Danh mục quan tâm
Mục quan tâm cho phép người dùng thuận tiện hơn trong việc theo dõi mã chứng khoán đang quan tâm theo thời gian thực. Người dùng có thể cài đặt được tối đa 50 mã chứng khoán vào một Danh mục quan tâm
Hệ thống có sẵn danh mục “Mặc định”,  để thêm mã chứng khoán vào danh mục quan tâm, Khách hàng làm theo các bước sau:
Bước 1:  Chọn danh mục quan tâm muốn thêm mã, trên màn hình xuất hiện danh sách danh mục đã được tạo:
 
Bước 2: Nhấn Thêm mã CK quan tâm (trường hợp không có mã CK hoặc nhấn vào biểu tượng để thêm mã CK quan tâm vào danh mục

 
Bước 3: Xuất hiện màn hình chi tiết của Danh Mục:
 
 Bước 4: Chọn mục Cổ phiếu/ETF, Phái sinh, CW, hệ thống liệt kê ra danh sách mã tương ứng
Bước 5: Tại khung Tìm mã CK:  nhập mã CK hoặc Nhấn vào khung, xuất hiện màn hình các mã chứng khoán:
Bước 6: Nhấn vào biểu tượng Ngôi sao tại mã CK muốn thêm vào Danh mục quan tâm
  
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây
6. Lệnh dừng giới hạn
6. Lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn là loại lệnh giúp khách hàng theo dõi biến động giá của mã chứng khoán đang giao dịch. Khách hàng có thể nhập một lệnh dừng với khối lượng xác định, giá dừng là giá muốn theo dõi và giá giới hạn là giá đặt lệnh thật. Lệnh này sẽ chỉ kích hoạt khi giá của mã chứng khoán chạm tới giá dừng. Khi kích hoạt hệ thống sẽ tiến hành đặt lệnh giới hạn cho mã chứng khoán với khối lượng trên và giá đặt là giá giới hạn.
Các bước đặt Lệnh Dừng Giới Hạn
Bước 1: Vào màn hình Đặt Lệnh, vào tab Lệnh Dừng Giới Hạn
Bước 2: Tại màn hình Đặt Lệnh, Tab Lệnh Dừng Giới Hạn

 • Chọn Mã chứng khoánTiểu khoản đặt lệnh
 • Mua/Bán: Chọn phương thức giao dịch
 • SL Đặt: Nhập KL muốn giao dịch, Khối lượng đặt phải tuân theo quy định lô của từng sàn
 • Giá dừng: Nhập giá dừng (lệnh Mua: giá dừng > giá hiện tại, lệnh Bán: giá dừng < giá hiện tại). Giá dùng để theo dõi/so sánh với giá hiện tại của mã chứng khoán. Khi giá hiện tại của mã chứng khoán được chọn chạm tới giá dừng, hệ thống mới tiến hành đặt lệnh thị trường
 • Giá giới hạn: Nhập giá giới hạn. Giá dùng để đặt lệnh khi giá hiện tại chạm tới giá dừng
 • Từ ngày – Đến ngày: Nhập thời gian hiệu lực của lệnh. Khách hàng có thể cài đặt ngày hiệu lực cho lệnh dừng giới hạn ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Nếu khách hàng cài đặt khoảng thời gian ( từ ngày.. đến ngày.. ) hiệu lực cho lệnh dừng giới hạn, lệnh sẽ được đặt liên tiếp trong các ngày hiệu lực cho đến khi được kích hoạt hoặc hết ngày hiệu lực cuối cùng. Sau 15h chiều, Các lệnh dừng giới hạn được cài đặt cho ngày hôm nay sẽ không còn hiệu lực. Khi đó, Khách hàng chỉ có thể đặt lệnh dừng giới hạn cho các ngày hôm sau.
Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán, màn hình hiển thị form xác nhận lệnh.
Bước 4: Nhập PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh.


Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây
7. Chuyển tiền
7. Chuyển tiền
a. Chuyển Tiền Nội Bộ
Khách hàng có thể chuyển tiền đến một tài khoản giao dịch chứng khoán khác hiện đang mở tại KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ 24/7 trừ lúc hệ thống của KBSV chạy cuối ngày. Giao dịch chuyển khoản nội bộ thành công sẽ có hiệu lực ngay sau khi thực hiện. KBSV không tính phí cho giao dịch này
b.Chuyển Tiền Ra Ngân Hàng
Để thực hiện Chuyển Tiền Ra Ngân Hàng, Khách hàng làm theo các bước sau:
Vào mục Tiện ích, chọn Chuyển Tiền Ra Ngân Hàng
Bước 1: Chọn tiểu khoản muốn thực hiện giao dịch
Bước 2: Tài khoản thụ hưởng: Chọn tài khoản thụ hưởng đã đăng ký trên hệ thống. Trường hợp tài khoản thụ hưởng là người khác, vui lòng đến quầy giao dịch để đăng ký. Phí chuyển tiền: Sau khi chọn người thụ hưởng, hệ thống tự động tính toán để hiển thị phí chuyển tiền.
Bước 3: Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển hoặc nhấn vào Số dư có thể chuyển, hệ thống sẽ sao chép số dư xuống mục nhập số tiền
Bước 4: Nội dung chuyển tiền : Nhập ghi chú chuyển tiền
Bước 5: Nhấn Chuyển Tiền Ra NH để thực hiện giao dịch
 
Bước 6: Hệ thống hiển thị form xác nhận chuyển, nhập OTP được gửi qua điện thoại để hoàn tất giao dịch.
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây

8. Ứng trước tiền bán
8. Ứng trước tiền bán
Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng trước tiền bán chứng khoán khi chưa đến ngày thanh toán bù trừ. Khách hàng bắt đầu đặt lệnh ứng trước từ 8h00 đến 16h00 trong ngày giao dịch. Hiện nay KBSV đang cung cấp dịch vụ ứng trước từng lần và ứng trước tự động.

a. Ứng trước từng lần
Khách hàng có thể tự ứng số tiền mong muốn với mức phí và số tiền được nhận cụ thể đã được phần mềm tính sẵn, tiện lợi và hiệu quả.
Hướng dẫn này chỉ sử dụng với các tài khoản chưa đăng ký dịch vụ ứng trước tự động. Để thực hiện ứng trước khách hàng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn vào mục Tiện ích, chọn Ứng Trước Tiền Bán  

   

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu/thực hiện ứng. Với những tiểu khoản đăng ký ứng trước tự động, chức năng này chỉ dành cho việc tra cứu thông tin ứng

 • Số tiền yêu cầu ứng: nhập số tiền muốn ứng ( số tiền ứng không được lớn hơn tiền ứng ck tối đa)

 • Phí: hệ thống tính toán phí sau khi nhập số tiền yêu cầu ứng

 • Số tiền ứng thực nhận: là khoản tiền ứng nhận sau khi đã trừ phí.

Tiền thực nhận = Tiền yêu cầu ứng – Phí

Bước 3: Nhấn Xác Nhận, nhập PIN/OTP để hoàn tất giao dịch

b. Ứng trước tự động 
Ứng trước tự động là một dịch vụ ưu việt của KBSV nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng tối ưu số tiền bán chứng khoán chờ về, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bán chờ về mà khách hàng có thể sử dụng và cộng ngay vào sức mua giúp khách hàng đặt lệnh hoặc khách hàng có thể rút, chuyển khoản theo nhu cầu. Điều này giúp cho khách hàng không phải thực hiện ứng nhiều lần trong ngày và tính phí chính xác trên số tiền thực sự sử dụng. Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không phải thực hiện ứng trước từng lần mà hệ thống sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày với phương thức khách hàng trả phí ứng trước là thấp nhất.


Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây

9. Phái sinh: Nộp tiền vào tiểu khoản
9. Phái sinh: Nộp tiền vào tiểu khoản
1. Nộp tiền từ Tài khoản cơ sở sang Tài khoản phái sinh.
 • Tại phần Tiện íchChuyển tiền nội bộ, chuyển từ tiểu khoản SA sang DS

2. Để nộp tiền từ tài khoản phái sinh
 • Vào Tiện Ích chọn Nộp Tiền
 • Tại mục Nộp Tiền chọn Nộp Tiền, sau đó chọn số iền nộp và nội dung chuyển tiền
 • Sau khi nhập hết các thông tin, chọn Chuyển tiền, chuyển sang màn hình xác nhận chuyển tiền
3. Nộp Tiền Kí Quỹ
Khách hàng nộp ký quỹ yêu cầu / duy trì bằng tiền vào tài khoản ký quỹ do CCP quản lý
Để nộp tiền khách hàng vào mục Nộp Tiền Kí Quỹ:
 • Vào Tiện Ích chọn Nộp Tiền Kí Quỹ
 • Tại mục Nộp Tiền Kí Quỹ chọn Nộp Tiền để thực hiện Nộp Tiền :
 • Khách hàng nhập thông tin : Kiểu phí , Số tiền nộp, Nội dung chuyển tiền.
 Trong đó :
- Phí trong: Số tiền thực nhận của khách hàng = Số tiền chuyển – Phí chuyển tiền –Thuế (nếu có).
- Phí ngoài: Số tiền thực nhận của khách hàng = Số tiền chuyển (Phí chuyển tiền và thuế (nếu có) sẽ được tính bên ngoài số tiền nhận)
 • Sau khi nhập hết thông tin, chọn Chuyển tiền, chuyển sang màn hình Xác nhận
 • Nhập mã PIN/OTP sau đó nhấn Xác nhận để hoàn tất chuyển tiền
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây
10. Phái sinh: Rút tiền
10. Phái sinh: Rút tiền
1. Chuyển tiền từ tiểu khoản phái sinh sang chứng khoán cơ sở
 • Vào Tiện Ích chọn Rút tiền (hoặc nhấn vào biểu tượng Menu / Tiện Ích/ Rút Tiền)
 • Khách hàng nhập thông tin: Số tiền nộp, Nội dung chuyển tiền.
 • Sau khi nhập hết thông tin, chọn Chuyển tiền, chuyển sang màn hình Xác nhận
2. Rút tiền từ Tài khoản ký quỹ
Khách hàng thực hiện rút tiền từ tài khoản ký quỹ do CCP quản lý về tài khoản giao dịch phái sinh do công ty chứng khoán quản lý

 • Để rút tiền khách hàng vào mục Rút Tiền Từ TKKQ:
 • Vào Tiện Ích chọn Rút Tiền Từ TKKQ (hoặc nhấn vào biểu tượng Menu/ Tiện ÍchRút Tiền Từ TKKQ
 • Thực hiện nhập thông tin và Xác nhận như mục trên.
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây
11. Phái sinh: Tất toán nợ thấu chi
11. Phái sinh: Tất toán nợ thấu chi
 • Vào Tiện Ích chọn Tất Toán Nợ Thấu Chi hoặc vào biểu tượng MenuTiện Ích /Tất Toán Nợ Thấu Chi
 • Nhập thông tin : Số tiền, Nội dung chuyển tiền. Sau đó nhấn Chuyển tiền
 • Tại màn hình Xác nhận, ấn Xác nhận

 
Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây
12. Phái sinh: Quản lý tài khoản
12. Phái sinh: Quản lý tài khoản
Khách hàng có thể vào mục Tổng Hợp Tài Khoản bằng cách vào mục Tiện ích, chọn Tổng hợp tài khoản (hoặc nhấn vào biểu tượng MenuTiện ích/ Tổng hợp Tài Khoản)
Trong mục Thông tin tài khoản có: 
 1. Thông Tin Margin / Thông Tin Tài Khoản
 2. Số dư tiền mặt
 3. Lãi lỗ hàng ngày
 4. Vị Thế Mở, Vị Thế Đóng

Khách hàng có thể thực hiện Giảm vị thế ngay tại Tab Vị Thế Mở bằng cách nhấn vào nút BÁN/MUA sau đó thực hiện như thao tác đặt lệnh thông thường để hoàn thành giao dịch trên màn hình Đặt Lệnh

Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng M-able chi tiết tại đây

III. Hỏi đáp
1. Thực hiện đăng nhập hệ thống KB-able và M-able như thế nào?
1. Thực hiện đăng nhập hệ thống KB-able và M-able như thế nào?
 • Đối với KB-able: 
Khách hàng truy cập vào: https://kbable.kbsec.com.vn/ để giao dịch trực tuyến với phiên bản giao dịch mới của KBSV.
Quý khách nhập số tài khoản và mật khẩu để trải nghiệm kênh giao dịch mới vượt trội.


 • Đối với M-able: 

Khách hàng tải bản cài đặt theo đường link sau:

Dành cho thiết bị iOs:
   
Dành cho thiết bị Android:
   
hoặc quét mã QR:
   

Hoặc vào App Store hoặc Google Play tìm ứng dụng “M-able” và tải xuống, sau đó Quý khách nhập số tài khoản và mật khẩu để trải nghiệm ứng dụng

2. Làm thế nào khi quên mật khẩu trên KB-able hoặc M-able?
2. Làm thế nào khi quên mật khẩu trên KB-able hoặc M-able?
Nhấn vào “Quý khách quên mật khẩu? Nhấn vào đây” tại màn hình đăng nhập của hệ thống và làm theo hướng dẫn:
 • Trên KB-able

 • Trên M-able
3. Khi tôi đi công tác nước ngoài thì có thể sử dụng KB-able và M-able được không?
3. Khi tôi đi công tác nước ngoài thì có thể sử dụng KB-able và M-able được không?
Khi đi công tác nước ngoài quý khách hoàn toàn có thể giao dịch bình thường trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet.
Truy cập ngay
https://kbable.kbsec.com.vn/  hoặc ứng dụng M-able để thực hiện giao dịch.

4. M-able có thể sử dụng qua kiểu kết nối internet nào?
4. M-able có thể sử dụng qua kiểu kết nối internet nào?
Ứng dụng M-able sử dụng được với tất cả các kiểu kết nối internet như GPRS, Edge, 3G, 4G, Wifi.
5. Khi cần hỗ trợ về KB-able và M-able, tôi có thể liên hệ bằng hình thức nào?
5. Khi cần hỗ trợ về KB-able và M-able, tôi có thể liên hệ bằng hình thức nào?
Xin vui lòng liên hệ với KBSV qua các kênh sau:
 • Email: clientcare@kbsec.com.vn
 • Điện thoại: (+84) 24 7303 5333
 • Skype: kb_clientcare
 • Các điểm giao dịch của KBSV:
1. Sở giao dịch: Tầng G, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. SĐT: (+84) 24.7303.5333
2. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội. SĐT: (+84)24.7305.3335
3. Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 2, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. SĐT: (+84)28.7303.5333
4. Chi nhánh Sài Gòn: Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. SĐT: (+84) 28.7306.3338        

6. KB-able và M-able hỗ trợ những ngôn ngữ nào?
6. KB-able và M-able hỗ trợ những ngôn ngữ nào?
Kênh giao dịch KB-able và ứng dụng M-able đều hỗ trợ 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Hàn.
7. KB-able và M-able có những đặc điểm ưu việt gì?
7. KB-able và M-able có những đặc điểm ưu việt gì?
Với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho Quý khách hàng, KB-able là kênh giao dịch trực tuyến mới được KBSV phát triển với các đặc điểm nổi bật:
 • Tính năng đặt lệnh vượt trội: Đặt lệnh tại tất cả các tab như Bảng giá, Biểu đồ, Giao dịch, Tài khoản
 • Chức năng đặt lệnh Nhanh: Rút ngắn thời gian, gia tăng hiệu quả giao dịch
 • Biểu đồ kỹ thuật: Bao quát, rõ ràng, tích hợp đồ thị phân tích và trading view
 • Thiết lập các cảnh báo: Tức thời, hiệu quả
 • Cập nhật liên tục dữ liệu thị trường: Dễ dàng ra quyết định đầu tư nhanh chóng
M-able được KBSV phát triển với nhiều ưu điểm vượt trội mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng:
 • Ứng dụng siêu đẳng cấp: đáp ứng mọi giao dịch tức thì chỉ với vài cú chạm.
 • Giao diện thông minh, thân thiện, thuận tiện: giúp thao tác đặt lệnh nhanh chóng, đơn giản, tăng hiệu quả giao dịch
 • Tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh, chính xác và toàn diện: hỗ trợ nắm bắt nhanh chóng mọi biến động và cơ hội đến từ thị trường.
 • Biểu đồ trực quan, phân tích dữ liệu đa chiều: giúp dễ dàng theo dõi và ra quyết định đầu tư
 • Giao thức truyền dữ liệu tối ưu: giảm thiểu lưu lượng, giúp tăng tốc độ và giảm chi phí sử dụng.
8. Hệ thống giao dịch phái sinh trên KB-able và M-able có những điểm gì khác biệt?
8. Hệ thống giao dịch phái sinh trên KB-able và M-able có những điểm gì khác biệt?
- Giao dịch cơ sở và giao dịch phái sinh được thực hiện trên cùng một ứng dụng, không cần đăng nhập lại và chỉ cần chuyển đổi tiểu khoản để bắt đầu giao dịch nhanh chóng, thuận tiện;
- Tính năng đặt lệnh nhanh, lệnh dừng giới hạn được đơn giản hóa tối đa giúp đẩy nhanh tốc độ đặt lệnh trên mọi tab;
- Dữ liệu được cập nhật liên tục, biểu đồ mang tính trực quan và toàn diện;
- Chuyển tiền thuận tiện hai chiều tiểu khoản cơ sở sang tiểu khoản phái sinh và ngược lại.
 9. KB-able và M-able phục vụ đối tượng khách hàng nào?
9. KB-able và M-able phục vụ đối tượng khách hàng nào?
KBSV ra mắt KB-ableM-able để phục vụ chu đáo tất cả Quý khách hàng của KBSV với tính năng vượt trội và ưu việt, ngoài ra Quý khách hàng có thể thực hiện giao dịch trên các kênh truyền thống của KBSV.

 10. Tôi có thể xem Hướng dẫn chi tiết sử dụng KB-able và M-able tại đâu?
10. Tôi có thể xem Hướng dẫn chi tiết sử dụng KB-able và M-able tại đâu?
KBSV có mục hướng dẫn chi tiết cho KB- ableM-able tại: https://kbable.kbsec.com.vn/ hoặc https://www.kbsec.com.vn/vi/san-pham.htm
 • Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho chứng khoán cơ sở tại đây
 • Xin vui lòng tham khảo bản hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho phái sinh tại đây
Ngoài ra, Quý khách có thể liên hệ với nhân viên môi giới, tổng đài: (+84) 24 7303 5333 hay nhân viên giao dịch tại các điểm giao dịch của KBSV
Đăng ký thành công!
Chuyên viên tư vấn của KB sẽ liên hệ với Quý khách sớm nhất
Chân thành cảm ơn!
Về trang chủ