Phân phối chứng chỉ quỹ

KBSV làm đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ cho các Công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cho phép khách hàng linh hoạt trong việc lựa chọn tỷ trọng đầu tư vào thị trường trong khi vẫn có thể tận dụng lợi thế của sự đa dạng hóa trong sản phẩm tài chính này.
Chúng tôi tự tin rằng đội ngũ chuyên viên môi giới của KBSV có thể cung cấp các phân tích về các quỹ phù hợp với nhu cầu khách hàng nhất.
Danh sách các công ty quản lý quỹ và quỹ mở: 
 
Công ty CP Quản lý Quỹ VinaWealth (VINAWEALTH) gồm quỹ mở sau:
  • Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF)
  • Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)