Dịch vụ tài chính

Nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch,  một nhu cầu tất yếu là sở hữu nguồn vốn cần có để thực hiện hoạt động đầu tư. Tại KBSV, chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ tài chính để có thể đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình tài trợ vốn theo nhu cầu khách hàng.

1.    ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN


Đáp ứng nhu cầu sử dụng và xoay vòng vốn cho khách hàng, KBSV cung cấp dịch vụ ứng trước tiến bán chứng khoán trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng được khớp trên Sở giao dịch. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ này trực tuyến hoặc trực tiếp tại sàn giao dịch của KBSV. Mức phí ứng trước được tính theo quy định của KBSV.

Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • Mục đích: Thông thường, sau 2 ngày làm việc, kể từ khi lệnh bán chứng khoán thành công, tiền bán chứng khoán mới về tài khoản của khách hàng. Trong thời gian chờ tiền về, khách hàng muốn quay vòng nhanh đồng vốn, gia tăng lợi nhuận bằng việc tiếp tục đầu tư. KBSV sẵn sàng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. 
 • Đối tượng: Khách hàng mở tài khoản (hoặc được ủy quyền) giao dịch chứng khoán tại KBSV.
 • Điều kiện ứng trước: Giao dịch bán của khách hàng đã khớp lệnh, đang chờ tiền về tài khoản khách hàng có thể ứng ngay sau khi có kết quả khớp lệnh bán trong phiên).
 • Thời gian ứng trước: số ngày thực tế, kể từ ngày khách hàng nhận ứng trước cho đến ngày hoàn ứng (ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản của khách hàng).
 • Hình thức thanh toán: Số tiền và phí ứng trước sẽ được hoàn trả cho KBSV, trích từ tài khoản khách hàng khi tiền bán chứng khoán về tài khoản (ngày T+2).
 • Lãi suất ứng trước tiền bán: Quý Khách hàng xem chi tiết tại Biểu lãi suất Dịch vụ tài chính hoặc liên hệ các chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
 2.     GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Nhà đầu tư có thể sử dụng một phần vốn vay của KBSV để mua các chứng khoán niêm yết nhiều hơn khả năng thông thường của mình. 

Thông tin chi tiết sản phẩm:
 • Mục đích: Cung cấp một công cụ tài chính - cho vay ký quỹ, thuận tiện cho khách hàng. Với dịch vụ giao dịch mua chứng khoán ký quỹ, khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của KBSV để mua các chứng khoán niêm yết.
 • Đối tượng: Khách hàng mở tài khoản (hoặc được ủy quyền) giao dịch chứng khoán tại KBSV.
 • Điều kiện vay ký quỹ: khách hàng cần ký “Hợp đồng Giao dịch ký quỹ chứng khoán” với KBSV. Khách hàng có thể đặt lệnh mua, bán chứng khoán dùng vốn vay ký quỹ của KBSV qua cả ba phương thức giống như đối với lệnh thông thường: qua internet, qua quầy giao dịch hoặc qua điện thoại.
 • Thời gian cho vay ký quỹ: tối đa là 03 tháng kể từ ngày khách hàng mua chứng khoán. Trên cơ sở đề nghị gia hạn của khách hàng, KBSV có thể phê duyệt gia hạn thêm kỳ hạn là 03 tháng nữa.
 • Hình thức thanh toán: Số tiền gốc và lãi vay ký quỹ (tính trên số ngày thực tế sử dụng vốn vay ký quỹ) sẽ được hoàn trả cho KBSV, trích từ tài khoản khách hàng khi tiền bán chứng khoán về tài khoản hoặc có số dư tiền mặt. Lãi thu định kỳ theo tháng, gốc sẽ được thu cuối kỳ.
 • Lãi suất cho vay ký quỹ: Quý Khách hàng xem chi tiết tại Biểu lãi suất Dịch vụ tài chính hoặc liên hệ với các chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

 Lưu ý: Giao dịch ký quỹ không được áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài