Lưu ký chứng khoán

KBSV là một trong những thành viên lưu ký chứng khoán uy tín tại Việt Nam. Hệ thống quản trị hiện đại của chúng tôi cho phép quản lý tài sản một cách tốt nhất, giảm thiểu lỗi và cung cấp các  báo cáo chính xác, minh bạch và nhanh chóng.

Khách hàng lưu ký tại KBSV sẽ nhận được nhiều lợi ích:

  • Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi cổ đông
  • Giám sát hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông nhanh chóng kịp thời
  • Giảm chi phí quản lý