Hướng dẫn tải ứng dụng Mobile

17/09/2018 - 1.475 lượt xem

Để tải ứng dụng di động, Quý khách vui lòng truy cập: 

Chứng khoán cơ sở: KB - Mobile

Dành cho iOS truy cập tại 
Dành cho Android truy cập tại
Tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại đây

Chứng khoán phái sinh: KB - MobileDS

Dành cho iOS truy cập tại 
Dành cho Android truy cập tại
Tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại đây