Dịch vụ tư vấn đầu tư

Tại KBSV, chúng tôi đề cao đến chất lượng của hoạt động tư vấn giao dịch cho khách hàng. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu, KBSV cung cấp cho khách hàng các sản phẩm nghiên cứu chuyên nghiệp và đa dạng như báo cáo nhận định thị trường, báo cáo công ty, báo cáo ngành, báo cáo vĩ mô và chiến lược đầu tư....

Trong hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng, KBSV chú trọng việc cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng để cập nhật những thay đổi của thị trường cũng như những cơ hội đầu tư mới mẻ và hấp dẫn.