Ưu đãi KB-Amazing

Đăng kí tư vấn 
Ưu đãi KB-Amazing
Đăng ký tư vấn
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Nhân viên tư vấn (nếu có):
(*) các trường bắt buộc
KB-Amazing 
Hỏi đáp 
1. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 31/01/2020 thì tôi có được sử dụng sản phẩm KB Amazing không?
1. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 31/01/2020 thì tôi có được sử dụng sản phẩm KB Amazing không?
Sản phẩm KB Amazing bắt đầu triển khai cho khách hàng từ ngày 03/02/2020 nên nếu khách hàng mở tài khoản vào ngày 31/01/2020 thì quý khách không thuộc đối tượng được sử dụng sản phẩm KB Amazing.

2. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 03/02/2020, thì phí giao dịch và lãi suất tôi được hưởng như thế nào?
2. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 03/02/2020, thì phí giao dịch và lãi suất tôi được hưởng như thế nào?

Nếu quý khách mở tài khoản vào ngày 03/02/2020 thì:

  • Phí giao dịch được áp dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày mở tài khoản, tức từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 02/05/2020.

  • Về lãi suất Khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi cho tất cả các món giải ngân từ 03/02/2020 đến hết ngày 31/05/2020. Giả sử, Khách hàng giải ngân món 1 vào ngày 16/03/2020 thì món 1 đáo hạn ngày 13/06/2020 (90 ngày) với lãi suất ưu đãi 9,5%. Đến ngày 29/05/2020, Khách hàng tiếp tục giải ngân món 2 với lãi suất ưu đãi 9.5%, món giải ngân này sẽ đáo hạn vào ngày 26/08/2020 (90 ngày).

     

     
3. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 31/12/2020 thì phí giao dịch và lãi suất tôi được hưởng như thế nào?
3. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 31/12/2020 thì phí giao dịch và lãi suất tôi được hưởng như thế nào?

Nếu quý khách mở tài khoản vào ngày 31/12/2020 thì:

  • Phí giao dịch được áp dụng từ ngày 31/12/2020 tới hết ngày 30/03/2021. Phí giao dịch 0% (SA) và 0,07% (MA). Phí giao dịch chưa bao gồm phí trả Sở.
  • Khách hàng được hưởng lãi suất ưu đãi 9,5% cho tất cả các món giải ngân từ 31/12/2020 đến hết ngày 31/03/2021.
4. Tôi có thể sử dụng đồng thời 2 sản phẩm KB Amazing và KB Challenge được không?
4. Tôi có thể sử dụng đồng thời 2 sản phẩm KB Amazing và KB Challenge được không?
Khách hàng có thể sử dụng đồng thời 2 sản phẩm KB Amazing và KB Challenge. Khách hàng vui lòng đăng ký tham gia chương trình với nhân viên môi giới, nhân viên hỗ trợ tại các điểm giao dịch của KBSV hoặc website: https://www.kbsec.com.vn/vi/uu-dai-kb-amazing.htm.
Đăng ký thành công!
Chuyên viên tư vấn của KB sẽ liên hệ với Quý khách sớm nhất
Chân thành cảm ơn!
Về trang chủ