Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần FPT

13/07/2020 - 225 lượt xem

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần FPT

Căn cứ Quyết Định số 268A/QĐ-ĐTKDV ngày 30/06/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần FPT.


Thông tin chung về doanh nghiệp: 
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Địa chỉ: Tầng 23 + 24, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (84) 024. 3824 0703                                 Fax: (84) 024. 62780136
- Ngành nghề kinh doanh:
Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành; Đầu tư và kinh doanh vốn vào ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, tài chính, chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật và các ngành, nghề khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000.000 đồng

Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần FPT.

Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng Khoán MB

Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 46.019.295 cổ phần
- Giá khởi điểm để đấu giá: 49.400 đồng/cổ phần
- Bước giá: 100 đồng/cổ phần
- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa: 0 cổ phần (Do hết room nước ngoài)

Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Công bố thông tin từ ngày 13/07/2020 trên báo Đầu Tư Chứng Khoán, báo Hà Nội Mới và trên các trang website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh, SCIC, FPT, MBS và các đại lý đấu giá của SCIC.
- Thời gian nộp hồ sơ năng lực: từ ngày 14/07/2020 đến 16h00 ngày 29/07/2020..
- Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc : từ ngày 31/7/2020 đến 16h00 ngày 06/08/2020.
- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: từ: 9h00 đến 14h00 ngày 07/08/2020.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 14h30 ngày 07/08/2020.
- Địa điểm: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38217713; Fax: (84.28) 38217452

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần muộn nhất vào ngày: 14/08/2020.
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 14/08/2020.

Tài liệu đính kèm: 

1. Bản công bố thông tin: Xem tại đây
2. Quy chế đấu giá: Xem tại đây
3. Quyết định ban hành quy chế đấu giá: Xem tại đây
4. Phụ lục mẫu: Xem tại đây