Sản phẩm phái sinh KB-Excellent

Đăng ký tư vấn 
Sản phẩm phái sinh KB-Excellent
Đăng ký tư vấn
Họ và tên (*)
Số tài khoản (*)
Email (*)
Số điện thoại: (*)
(*) các trường bắt buộc
KB-Excellent? 
Hỏi đáp 
1. Khách hàng nào được hưởng chương trình ưu đãi KB-Excellent?
1. Khách hàng nào được hưởng chương trình ưu đãi KB-Excellent?
Khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại KBSV kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trong 60 ngày đầu tiên là bao nhiêu?
2. Phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trong 60 ngày đầu tiên là bao nhiêu?
Phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trong 60 ngày đầu tiên tại KBSV là 0 đồng (phí này không bao gồm các khoản phí trả cơ quan quản lý và ngân hàng).

3. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 02/01/2021, thì phí giao dịch tôi được hưởng như thế nào?
3. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 02/01/2021, thì phí giao dịch tôi được hưởng như thế nào?
Nếu Quý khách mở tài khoản giao dịch phái sinh tại KBSV từ 02/01/2021, thì sẽ được hưởng ưu đãi như sau:
  • Từ ngày 02/01/2021 đến 01/03/2021: 0 đồng/ Giao dịch Mở/ Đóng vị thế/ Đáo hạn
  • Từ ngày 02/03/2020 đến 01/05/2020: 1.000Đ/ Giao dịch Mở/ Đóng vị thế/ Đáo hạn
  • Từ ngày 02/05/2020 đến 01/07/2020: 2.000Đ/ Giao dịch Mở/ Đóng vị thế/ Đáo hạn
  • Các ngày tiếp theo (từ ngày 02/07/2020 trở đi): theo biểu phí của KBSV tại thời điểm giao dịch

Đăng ký thành công!
Chuyên viên tư vấn của KB sẽ liên hệ với Quý khách sớm nhất
Chân thành cảm ơn!
Về trang chủ