Sản phẩm KB-Light

Đăng ký tư vấn 
Sản phẩm KB-Light
Đăng ký tư vấn
Họ và tên (*)
Số tài khoản (*)
Email (*)
Số điện thoại: (*)
(*) các trường bắt buộc
KB-Light? 
Hỏi đáp 
1. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 29/12/2020 thì tôi có được sử dụng sản phẩm KB Light không?
1. Nếu tôi mở tài khoản vào ngày 29/12/2020 thì tôi có được sử dụng sản phẩm KB Light không?
Sản phẩm KB Light bắt đầu triển khai cho khách hàng từ ngày 01/01/2021 nên nếu khách hàng mở tài khoản vào ngày 29/12/2020 thì quý khách không thuộc đối tượng được sử dụng sản phẩm KB Light.

2.	Nếu tôi mở mới tài khoản vào ngày 05/01/2021 và đăng ký sử dụng sản phẩm KB Light thì mức lãi suất ưu đãi cho các món vay của tôi sẽ kéo dài đến bao giờ?
2. Nếu tôi mở mới tài khoản vào ngày 05/01/2021 và đăng ký sử dụng sản phẩm KB Light thì mức lãi suất ưu đãi cho các món vay của tôi sẽ kéo dài đến bao giờ?
Quý khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi của sản phẩm từ ngày 05/01/2021 cho đến hết ngày 30/04/2021.

3. Ngoài sử dụng sản phẩm KB Light, tôi có thể tham gia các chương trình ưu đãi và sản phẩm khác của KBSV không?
3. Ngoài sử dụng sản phẩm KB Light, tôi có thể tham gia các chương trình ưu đãi và sản phẩm khác của KBSV không?
 
Khách hàng có thể sử dụng các chương trình ưu đãi và sản phẩm khác của KBSV như chương trình KB Super Dream (không được sử dụng đồng thời với sản phẩm KB 8.8). Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi và sản phẩm, Khách hàng vui lòng liên hệ hotline (+84) 24 7303 5333 hoặc website: https://www.kbsec.com.vn/vi/san-pham.htm.

Đăng ký thành công!
Chuyên viên tư vấn của KB sẽ liên hệ với Quý khách sớm nhất
Chân thành cảm ơn!
Về trang chủ