Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính KB1

21/12/2018 10:59:03 AM - 497 lượt xem
Chiều 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  đã tiếp ông Yoon Jong Kyoo
Chiều 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  đã tiếp ông Yoon Jong Kyoo
Chiều 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  đã tiếp ông Yoon Jong Kyoo
Chiều 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  đã tiếp ông Yoon Jong Kyoo