Kết quả vòng 3 chặng Warm Up - KB Tournament 2022

20/07/2022 03:56:49 PM - 972 lượt xem

Tại vòng thứ 3 của chặng Warm Up - KB Tournament 2022, KBSV tiếp tục tìm ra được 02 Nhà đầu tư đạt giải, xin được chúc mừng chị Vũ Thị Hoàng Anh (số tài khoản 091C***794) và chị Vi Ánh Nguyệt (số tài khoản 091C***700) đã cùng đạt giải Nhất của vòng đấu với trị giá giải thưởng là 5 triệu đồng mỗi giải.

Ở vòng 4, vòng cuối của chặng đấu Warm Up diễn ra từ 18/07 đến hết ngày 17/08/2022 chắc chắn sẽ có những bất ngờ lớn trên Bảng xếp hạng những người nhận giải. Mỗi vòng đấu của chặng Warm Up có tới 18 giải, vì vậy cơ hội để giành giải thưởng từ chặng đấu này là rất nhiều. Chúc các Nhà đầu tư đạt nhiều thành công tại vòng 4 của chặng đấu này.

Chi tiết cơ cấu giải thưởng chặng Warm Up:Chi tiết Điều kiện tham gia xét thưởng của chặng Warm Up như sau:

NĐT đủ điều kiện tham gia xét thưởng phải thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây:

- NĐT có phát sinh ít nhất 01 giao dịch chuyển chứng khoán từ công ty khác và/hoặc lưu ký chứng khoán về tiểu khoản MA (trừ tiểu khoản MA S12 và MA Top Up) tại KBSV.

- NĐT không được thực hiện chuyển khoản chứng khoán ra khỏi tiểu khoản MA (bao gồm cả chuyển khoản ra ngoài và chuyển khoản ra tiểu khoản khác) trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Giá trị giao dịch xét thưởng chỉ tính trên tiểu khoản MA đã chuyển khoản/ lưu ký chứng khoán và đạt tối thiểu 100.000.000 đồng trong từng vòng xét thưởng quy định tại mục 3.

Lưu ý: NĐT hoàn tất thủ tục chuyển khoản chứng khoán/ lưu ký và đăng ký tham gia Chương trình trong thời gian diễn ra vòng giải thưởng nào thì sẽ được tham gia xét thưởng từ vòng giải thưởng đó trở đi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Thông tin chi tiết chương trình xem tại đây: https://tournament2022.kbsec.com.vn/