KBSV_CBTT_Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát

25/08/2022 11:22:19 AM - 182 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát.
Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/2022/BB-BKS ngày 25/08/2022, bà Nguyễn Thị Phương Anh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế cho bà Hoàng Ngọc Ánh; ngày bắt đầu hiệu lực: 25/08/2022.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát.