KBSV_CBTT_Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát

29/04/2024 11:38:16 AM - 462 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025.


Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Bản cung cấp thông tin của chủ tịch Hội đồng quản trị
Quyết định bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Bản cung cấp thông tin trưởng Ban kiểm soát
Quyết định bầu trưởng Ban kiểm soát