KBSV_CBTT_ Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội ngày 02/07/2024.

02/07/2024 05:08:18 PM - 125 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội ngày 02/07/2024.

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm.