KBSV_CBTT về việc HĐQT thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng VietinBank năm 2023

05/06/2023 01:12:00 PM - 476 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) công bố thông tin về việc thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) năm 2023 như sau:
Căn cứ theo Quyết định số 55/2023/QĐ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 05/06/2023, HĐQT KBSV thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) với số tiền là 1,000 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank.