KBSV_CBTT về việc HĐQT thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng VCB năm 2023

18/05/2023 04:18:00 PM - 495 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) công bố thông tin về việc thông qua hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) năm 2023 như sau:
Căn cứ theo Quyết định số 47/2023/QĐ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) ngày 18/05/2023, HĐQT KBSV thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) với số tiền là 3,000 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Quyết định HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng VCB.