KBSV_CBTT về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 706/QĐ-XPHC ngày 21/09/2022 của UBCKNN đối với KBSV

23/09/2022 09:10:00 PM - 346 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 706/QĐ-XPHC ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với KBSV về việc xử phạt vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Quyết định số 706/QĐ-XPHC ngày 21/09/2022.