KBSV_CBTT Thay đổi Mẫu dấu

11/07/2023 02:15:34 PM - 284 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc Thay đổi Mẫu dấu mới của Công ty.
Hiệu lực bắt đầu từ ngày 11/07/2023.


Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:
Thay đổi Mẫu dấu - Hiệu lực từ ngày 11/07/2023.