KBSV_CBTT Quyết định sửa đổi của UBCK về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

06/05/2020 02:17:00 PM - 872 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) trân trọng công bố thông tin về việc nhận được Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh. Theo đó Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh mới là Ông Nguyễn Thành Vinh.

Quyết định số 334/QĐ-UBCK