KBSV_CBTT bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

23/10/2019 - 362 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) ban hành quyết định số 39/2019/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Shin Jhintaek giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 22/10/2019.

Chi tiết nội dung theo file đính kèm