KBSV_BCTC bán niên và BC ATTC tại ngày 30/06/2019 đã được soát xét

12/09/2019 - 534 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) xin trân trọng gửi tới Quý nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2019. Chi tiết xin xem tài liệu đính kèm dưới đây: