KBSV tuyển dụng vị trí Thực tập sinh Công nghệ Thông tin

01/04/2022 - 482 lượt xem
Information Technology Intern
Thực tập sinh Công nghệ Thông tin
Location: Hanoi
Địa điểm: Hà Nội
 
I. Job Description:
I. Mô tả công việc:
 • Perform the tasks of IT division;
         Thực hiện các công việc của phòng IT;
 • Participate in assigned projects;
         Tham gia vào các dự án được phân công;
 • Perform other tasks as assigned by the manager.
         Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
II. Job requirements:
II. Yêu cầu công việc
 • Students from the 3rd year of university majoring in information technology
         Sinh viên từ năm 3 các trường Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin
III. Benefits
III. Quyền lợi được hưởng:
 • Wage: up to 5 milions VND for fulltime intern;
         Mức lương: đến 5 triệu đồng cho thực tập sinh toàn thời gian;
 • Working in a friendly, young and dynamic environment;
         Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung và năng động;
 • Can be trained in technology and workflow;
         Được đào tạo về Công nghệ Thông tin và quy trình làm việc;
 • Can be trained in working skills and job development orientation;
         Được đào tạo về các kỹ năng làm việc, định hướng phát triển công việc;
 • Get involved in real projects.
         Được tham gia vào các dự án thực tế.
V. Application:
V. Hồ sơ dự tuyển và cách thức nộp hồ sơ:
         Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển qua hộp thư: tuyendungkbsv@kbsec.com.vn;
 • The title of the record: "KBSV.TTSIT-Nguyen Van A";
         Cách ghi tiêu đề hồ sơ: “KBSV.TTSIT-Nguyễn Văn A”;
 • CV of KBSV form with photo;
         CV theo mẫu của KBSV có ảnh;
 • The Notarized ID card, Registration book;
         CMND, sổ hộ khẩu công chứng;
 • University recommendation letter or local certificated curriculum vitae;
         Giấy giới thiệu của trường Đại học hoặc sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
 • 3x4 photos file;
         File ảnh 3x4;
 • Contact information: Human Resources & Training Department - Phone: (+84) 24 7303 5333 - Ext: 2226.
         Thông tin liên hệ: Phòng Nhân sự & Đào tạo - Điện thoại: 024 7303 5333 - Ext: 2226.

Các bài tuyển dụng khác
STT
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Ngày đăng
Ngày hết hạn
17
Hà Nội
11/05/2022
11/06/2022
(*) Vui lòng giữ và kéo thanh tiêu đề sang trái để xem thêm thông tin