KBSV Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

03/05/2024 03:37:28 PM - 583 lượt xem
Ngày 29/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2024 tại Trụ sở chính – Hà Nội. Tham dự Đại hội có ông Jeon Mun Cheol – Tổng Giám đốc Công ty và Ông Choi Yunsun - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty và cổ đông của KBSV, với số cổ phần là 299.596.020, tương đương với 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành tuyệt đối
 
Đại hội đã thông qua 04 bản báo cáo, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban Giám đốc về tính hình kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch năm 2024 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan, với mức doanh thu đạt 1.223.955.958.697 đồng, tăng 1,14 lần so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 298.749.011.615 đồng, tăng 1,33 lần so với năm 2022. Tính tới thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của KBSV đạt 11.994.703.805.037 đồng, gấp 2,21 lần so với năm 2022.

Sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hành trình vừa qua của KBSV tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động khó khăn và thách thức. Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, Chứng khoán KB Việt Nam đã có những định hướng linh hoạt và đúng đắn để từng bước củng cố vị thế của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được công nhận qua những giải thưởng và ghi nhận như: Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2023 – Vinh danh bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất sàn HNX của Quý 3/2023.

Ngoài ra, KBSV cũng được xướng tên tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards, Chứng khoán KB Việt Nam đã được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á. Cùng trong năm 2023, KBSV được xướng tên trong lễ trao giải “Top 100 Doanh nghiệp bền vững” bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Không dừng lại ở đó, với mục tiêu trở thành “Công ty chứng khoán số hàng đầu Việt Nam” - KB Buddy (ứng dụng đầu tư chứng khoán nằm trong hệ sinh thái KBSV) đã được trao giải “Top 10 sản phẩm – dịch vụ tin dùng Việt Nam nhóm ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm năm 2023”. Đây là những dấu ấn chứng minh cho sự tăng trưởng bền vững, khả năng vận hành xuất sắc và chiến lược phát triển kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp.

 
Ông Jeon Mun Cheol – Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo về tính hình kinh doanh 2023
 
Đồng thời tại Đại hội, các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 683 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng. Ngoài ra, Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao cho HĐQT và KBS năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Điều lệ được sửa đổi, bổ sung của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc; việc sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính; Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên cũng được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất về phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2024 - 2025. Theo đó, HĐQT KBSV gồm có 3 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

Bác Lê Tiến Lực – Đaị diện Cổ đông KBSV phát biểu
 
Như vậy, Đại hội Cổ đông thường niên 2024 của KBSV đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành tuyệt đối. Trong tương lai, KBSV sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra nhằm đem lại các lợi ích cho cổ đông, khách hàng, và ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu KBSV trên thị trường chứng khoán.