KBSV tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023 05:10:00 PM - 773 lượt xem
Ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2023 tại Trụ sở chính – Hà Nội. Tham dự Đại hội có ông Jeon Mun Cheol - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và cổ đông của KBSV, với số cổ phần là 299.596.020, tương đương với 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết


Đại hội đã thông qua 3 bản báo cáo, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch 2023, và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. Theo đó, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan, với mức doanh thu đạt 1.071.868.888.132 đồng, tăng 1,13 lần so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 224.309.299.150 đồng, tăng 0,74 lần so với năm 2021. Sự tăng trưởng cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hành trình vừa qua của KBSV tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động khó khăn và thách thức. Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, Chứng khoán KB Việt Nam đã có những định hướng linh hoạt và đúng đắn để từng bước củng cố vị thế của mình trong ngành tài chính chứng khoán tại Việt Nam. Trong công bố Top 10 thị phần giao dịch 2022, KBSV đã liên tục góp mặt tại Top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất sàn HNX của Quý 3, Quý 4 và cả năm 2022; Top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất sàn Upcom của Quý 4/2022. Ngoài ra, KBSV cũng được xướng tên tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards, Chứng khoán KB Việt Nam đã được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á. Cùng trong năm 2022, KBSV được xướng tên trong Top 10 lễ công bố “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022”. Đây là những dấu ấn chứng minh cho sự tăng trưởng bền vững, khả năng vận hành xuất sắc và chiến lược phát triển kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp.

Đồng thời trong Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) KBSV đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu đạt 911 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 497 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2022; Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2023; Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2023; Thông qua Tờ trình ủy quyền của HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất về phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2023 - 2024. Theo đó, HĐQT KBSV gồm có 4 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. 

Như vậy, Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của KBSV đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành tuyệt đối. Trong tương lai, KBSV sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra nhằm đem lại các lợi ích cho cổ đông, khách hàng, và ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu KBSV trên thị trường chứng khoán.