KBSV-Chấp thuận đơn từ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc

29/04/2020 04:52:00 PM - 1.057 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc của bà Lê Thị Quyên.


Quyết định số 48/2020/QĐ-HĐQT