KBSV-CBTT về việc nhận Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

13/02/2020 - 333 lượt xem
Ngày 12/02/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phạm Thị Bích Thùy.

Trân trọng thông báo!

CBTT từ nhiệm thành viên BKS