KBSV - CBTT thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

29/02/2020 - 183 lượt xem

Ngày 29/02/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ra quyết định về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội như sau:

Người được bổ nhiệm: Ông Vũ Tuấn Việt theo Quyết định 23/2020/QĐ- HĐQT

Người miễn nhiệm: Ông Nguyễn Đức Hoàn theo Quyết định 22/2020/QĐ- HĐQT