KBSV-CBTT Giấy chứng nhận thành viên bù trừ

10/09/2019 - 144 lượt xem
Ngày 09/09/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 16/GCNTVBT do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo file đính kèm.

Giấy chứng nhận số 16/GCNTVBT