KBSV-CBTT Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

26/04/2019 - 1.060 lượt xem

Ngày 25/4/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã nhận được các giấy Chứng nhận về nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:


- Giấy chứng nhận Đủ điều kiện Kinh doanh Chứng khoán phái sinh số 31/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/4/2019, phạm vi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh KBSV được thực hiện bao gồm:
+ Môi giới chứng khoán phái sinh.
+ Tự doanh chứng khoán phái sinh.
+ Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Giấy chứng nhận Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán phái sinh số số 32/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/4/2019.


Trân trọng thông báo!