KBSV- BC tài chính năm 2019 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

30/03/2020 - 841 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.

Trân trọng thông báo!