KBSV- BC tài chính năm 2018 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

29/03/2019 - 810 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.

Trân trọng thông báo!